EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost jedrskih objektov

Varnost jedrskih objektov

Evropska unija je izdala direktivo, da bi zagotovila varnost jedrskih objektov (jedrskih elektrarn, objektov za bogatenje, obratov za predelavo itd.). Cilj je zaščititi prebivalce in delavce pred tveganji, ki jih predstavljajo navedeni objekti.

AKT

Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov.

POVZETEK

Evropska unija je izdala direktivo, da bi zagotovila varnost jedrskih objektov (jedrskih elektrarn, objektov za bogatenje, obratov za predelavo itd.). Cilj je zaščititi prebivalce in delavce pred tveganji, ki jih predstavljajo navedeni objekti.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva vzpostavlja evropski okvir za vzdrževanje in spodbujanje nenehnih izboljšav jedrske varnosti in njene ureditve. Na področju varnosti po vsej EU določa ambiciozen cilj, da bi bilo mogoče preprečiti nesreče in se izogniti radioaktivnim odpadkom iz jedrskih objektov.

KLJUČNI VIDIKI

Obveznosti držav EU

  • Vzpostaviti nacionalni okvir za varnost jedrskih objektov;
  • vzpostaviti neodvisen nacionalni varnostni organ, pristojen za nadzor nad dejavnostmi upravljavcev jedrskih elektrarn;
  • izvesti začetno oceno varnosti pred gradnjo jedrskega objekta in ponovno oceniti varnost objekta najmanj vsakih deset let;
  • delavcem in državljanom zagotoviti dostop do preglednih informacij o jedrskih objektih med običajnim delovanjem in ob izrednem dogodku ali nesreči;
  • vsakih deset let poskrbeti za redna samoocenjevanja svojega nacionalnega okvira in regulativnih organov;
  • zahtevati strokovno oceno v zvezi s posebnimi varnostnimi vprašanji, ki jo morajo vsakih šest let izvesti varnostni organi iz držav EU s pomočjo skupine evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG) ter na podlagi strokovnega znanja in izkušenj Združenja zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko varnost (WENRA); prvi pregled se bo začel izvajati leta 2017;
  • načrtovati organizacijsko strukturo znotraj svojega nacionalnega okvira, da bi se pripravile na izredne dogodke in posege na kraju samem.

Odgovornosti drugih zainteresiranih strani

Glavno odgovornost za jedrsko varnost ima imetnik dovoljenja, ki te odgovornosti ne more v nobenem primeru prenesti na drugo osebo. Imetnik je odgovoren tudi za ocenjevanje in nenehne izboljšave varnosti jedrskih objektov.

Direktiva poudarja pomen človeškega dejavnika pri spodbujanju kulture jedrske varnosti z izobraževanjem in nenehnim usposabljanjem osebja, odgovornega za varnost objektov.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva 2009/71/Euratom je začela veljati 22. julija 2009, Direktiva 2014/87/Euratom pa 14. avgusta 2014.

OZADJE

Okvir za zagotavljanje jedrske varnosti v EU je bil sprejet leta 2009. Po nesreči v Fukušimi leta 2011 je Komisija izvedla celovito kampanjo za ocenjevanje tveganj v zvezi z varnostjo jedrskih objektov v EU. Na podlagi teh preskusov si je zadala nalogo, da izboljša veljavne predpise.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu ENSREG in WENRA.

Oglejte si tudi spletno mesto Generalnega direktorata Evropske komisije za energijo, in sicer zavihek Nuclear Safety (Jedrska varnost), sporočilo za javnost Evropske komisije o novi direktivi EU o jedrski varnosti ter sporočilo za javnost Sveta o sprejetju te direktive.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

UL L 172, 2.7.2009, str. 18-22

Direktiva 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

UL L 219, 25.7.2014, str. 42-52

Zadnja posodobitev 05.01.2015

Top