EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sledna pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela

Sledna pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/84/ES o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen te direktive je uvesti obvezno sledno pravico* v korist avtorja izvirnih umetniških del po vsej EU.

KLJUČNE TOČKE

Umetniška dela pod sledno pravico

Pod pogojem, da je umetniška dela izdelal umetnik ali da gre za kopije, izdelane v omejenem številu, ki štejejo za izvirna umetniška dela v skladu s strokovno uporabo (na primer, omejeno število produkcij ali podpisanih del), sledna pravica velja na primer za:

 • slike,
 • kolaže,
 • risbe,
 • gravure,
 • tiske,
 • litografije,
 • kipe,
 • tapiserije,
 • keramiko,
 • steklo in
 • fotografije.

Sledna pravica ne velja za izvirne rokopise pisateljev ali skladateljev.

Predmet sledne pravice

 • Nadomestilo za sledno pravico praviloma plača odsvojitelj. Kljub temu lahko države EU sprejmejo zakone, ki omogoča, da tudi drugi strokovnjaki, ki pa niso odsvojitelji, plačajo nadomestilo za sledno pravico sami oziroma skupaj z odsvojiteljem.
 • Države EU lahko tudi določijo, da se sledna pravica ne uporablja:
  • kadar je prodajalec pridobil delo neposredno od avtorja manj kot tri leta pred nadaljnjo odsvojitvijo in
  • kadar cena za nadaljnjo odsvojitev ni večja od 10 000 EUR.

Trajanje varstva sledne pravice

Trajanje varstva je določeno v Direktivi 2006/116/ES, ki usklajuje trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic, in sicer na 70 let od smrti avtorja.

Izračun sledne pravice

 • Države EU morajo določiti minimalno prodajno ceno za odsvojitve, za katere velja sledna pravica. Ta minimalna prodajna cena ne sme preseči 3 000 EUR.
 • Umetniki prejmejo nadomestilo, izračunano kot odstotek prodajne cene njihovih del. Prodajna cena se razdeli na pet deležev, stopnja nadomestila pa odvisno od deleža sega od 4 do 0,25 %.
 • Skupni znesek nadomestila ne sme preseči 12 500 EUR.

Upravičenci

 • Sledna pravica je pravica v korist avtorju dela in njegovih pravnih naslednikov po njegovi smrti.
 • Avtorji, ki so državljani držav zunaj EU, lahko uveljavljajo koristi iz sledne pravice, če pravni red njihove države priznava varstvo sledne pravice v tej državi za avtorje iz držav EU.
 • Vendar se države EU lahko odločijo, da to direktivo uporabijo za avtorje, ki so državljani držav zunaj EU, vendar imajo stalno prebivališče v zadevni državi EU.

Pravica obveščanja

Osebe, ki so upravičene do nadomestil, imajo pravico, da v roku treh let po nadaljnji odsvojitvi od vsakega strokovnjaka s trga umetnin zahtevajo vsakršne informacije, ki so nujno potrebne za plačilo nadomestil za nadaljnjo odsvojitev.

Poročilo o izvajanju Direktive ter ključna načela in priporočila

Evropska komisija je leta 2011 sprejela poročilo o izvajanju Direktive. Poročilo vsebuje predlog za vzpostavitev dialoga z zainteresiranimi stranmi (vključno z organizacijami za kolektivno upravljanje pravic, avtorji in strokovnjaki s trga umetnin, kot so trgovci z umetninami, galerije, dražitelji), ki bodo zadolžene za podajanje priporočil glede izboljšanja sistema zbiranja in razdeljevanja nadomestil za sledno pravico v EU. Leta 2014 so predstavniki teh organizacij podpisali „Ključna načela in priporočila o upravljanju avtorske sledne pravice“.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Ta direktiva se uporablja za vsa izvirna umetniška dela, ki jih je dne 1. januarja 2006:
  • varovala zakonodaja držav EU o avtorski pravici ali
  • ki so izpolnjevala merila za varstvo v skladu s to direktivo.
 • Uporablja od 13. oktobra 2001, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 1. januarja 2006.

OZADJE

Čeprav Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del dodeljuje avtorju izvirnega umetniškega dela sledno pravico, pa ta ni zavezujoča, kar pomeni, da je nekatere države EU ne uporabljajo. Posledica tega so ovire in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu ter pomanjkljivo varstvo za avtorje izvirnih umetniških del.

KLJUČNI POJMI

Sledna pravica: pravica v korist avtorja izvirnega umetniškega dela do prejema odstotka cene, dosežene pri kakršni koli nadaljnji odsvojitvi tega dela, ki jo opravijo strokovnjaki s trga umetnin (dražbene hiše, galerije ali kakršen koli drug trg umetniških del).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega umetniškega dela (UL L 272, 13.10.2001, str. 32–36).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Poročilo o izvajanju in učinkovanju Direktive o sledni pravici (2001/84/ES) (COM(2011) 878 final z dne 14. decembra 2011).

Direktiva 2006/116/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic (Kodificirana različica) (UL L 372, 27.12.2006, str. 12–18).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/116/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.01.2019

Top