EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biotehnološki izumi: pravno varstvo

Biotehnološki izumi: pravno varstvo

POVZETEK:

Direktiva 98/44/ES – pravno varstvo biotehnoloških izumov

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje nacionalno patentno pravo o biotehnoloških izumih.

Določa tiste izume, ki jih je mogoče patentirati iz etičnih razlogov, in tiste, ki jih ni mogoče patentirati.

KLJUČNE TOČKE

 • Izumi, ki se nanašajo na proizvode, ki sestojijo iz biološkega materiala* ali biološki material vsebujejo, ali na postopek pridobivanja takšnega biološkega materiala, se lahko patentirajo, če so novi, če so na inovativni ravni in če so industrijsko uporabljivi.
 • Patentirati ni mogoče:
  • rastlinskih sort ali živalskih pasem,
  • postopkov za pridobivanje rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki*,
  • človeškega telesa na različnih stopnjah nastajanja in razvoja.
 • Vendar pa je sestavina, izolirana iz človeškega telesa ali pridobljena s tehničnim postopkom, izum, ki ga je mogoče patentirati.
 • Izumov ni mogoče patentirati, če bi njihova komercializacija bila nemoralna ali v nasprotju z javnim redom. Zlasti ni mogoče patentirati:
  • postopkov za kloniranje človeških bitij,
  • postopkov za spreminjanje genetske identitete zarodnih celic,
  • uporabe človeških zarodkov za industrijske ali komercialne namene,
  • postopkov za spreminjanje genetske identitete živali, ki bi tem lahko povzročali trpljenje.
 • Varstvo, ki ga zagotavlja patent, se nanaša tudi na ves biološki material, ki je pridobljen iz osnovnega biološkega materiala.
 • Kadar žlahtnitelj rastlin ne more uporabiti rastlinske sorte, ne da bi kršil patent, lahko zaprosi za prisilno licenco za naključno uporabo izuma in za to plača primerno licenčnino.
 • Evropska skupina za etiko v znanosti in novih tehnologijah oceni vse etične vidike biotehnologije.

Leta 2012 je Evropska komisija ustanovila strokovno skupino za preučitev tehničnega razvoja in posledic patentnega prava na področju biotehnologije in genskega inženiringa. Skupina pomaga Komisiji pri njenih obveznostih poročanja v skladu z Direktivo 98/44/ES.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. julija 1998. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. julija 2000. Danes se pravila izvajajo v zakonodaji vseh držav EU.

OZADJE

Varstvo biotehnoloških izumov

KLJUČNI POJMI

* Biološki material: vsak material, ki vsebuje genetske informacije in se lahko sam reproducira ali pa ga je mogoče reproducirati v biološkem sistemu.

* Biološki postopek: postopek za pridobivanje rastlin ali živali je v bistvu biološki, če sestoji v celoti iz naravnih pojavov, kot sta križanje ali selekcija.

AKT

Direktiva 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L 213, 30.7.1998, str. 13–21)

Zadnja posodobitev 21.03.2016

Top