EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Resolucija Evropskega sveta o usklajevanju ekonomskih politik

Resolucija Evropskega sveta o usklajevanju ekonomskih politik

 

POVZETEK:

Resolucija Evropskega sveta o usklajevanju ekonomskih politik v EMU

KAJ JE NAMEN TE RESOLUCIJE?

 • Ta resolucija izraža uradno zavezo Evropskega sveta k spoštovanju določb Pogodbe v zvezi z nadzorom in usklajevanjem ekonomskih politik.
 • Krepi tudi usklajevanje v praksi, in sicer med državami Evropske unije (EU), ki uporabljajo skupno valuto (med drugim z vzpostavitvijo neformalne Evroskupine), kot tudi med temi državami in tistimi, ki skupne valute ne uporabljajo.

KLJUČNE TOČKE

 • Države v evroobmočju bodo imele skupno monetarno politiko in enotni devizni tečaj, drugi vidiki ekonomske politike pa bodo ostali v nacionalni domeni. Ker pa nacionalno gospodarsko dogajanje vpliva na monetarne razmere v evroobmočju, bo treba poostriti nadzor in natančneje usklajevati ekonomske politike med državami v evroobmočju.
 • V usklajevanje ekonomskih politiki morajo biti vključene vse države EU, tudi tiste, ki niso del evroobmočja (Danska, Švedska in Združeno kraljestvo (1)), saj so vse udeležene na enotnem trgu in lahko sodelujejo tudi vmehanizmu deviznih tečajev.
 • Okrepljen nadzor in usklajevanje se izvajata na naslednjih področjih:
  • makroekonomsko dogajanje v državah EU ter razvoj deviznega tečaja za evro,
  • proračunsko stanje in proračunske politike,
  • strukturne politike na trgih dela, proizvodov in storitev ter stroškovni in cenovni trendi.
 • Usklajevanje mora upoštevati načelo subsidiarnosti.
 • Za zagotavljanje neoviranega delovanja ekonomske in monetarne unije (EMU) bi morale širše smernice ekonomskih politik ponuditi konkretnejše smernice za posamezne države ter se bolj osredotočiti na ukrepe za izboljšanje potenciala rasti in ustvarjanje delovnih mest.
 • Države EU bi se morale zavezati k izčrpnemu in hitremu izmenjevanju informacij o gospodarskem dogajanju in predvidenih politikah s čezmejnim vplivom, tudi če ni nevarnosti za poslabšanje proračunskega stanja. Svet bi lahko pri tem pokazal več pripravljenosti za naslavljanje priporočil državam, katerih ekonomske politike niso v skladu s širšimi smernicami.
 • Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) ima odločilen položaj v središču ekonomskega usklajevanja in postopka odločanja. Vedno ko se obravnavajo zadeve skupnega interesa, bodo o njih razpravljali ministri držav EU. Ministri držav članic evroobmočja pa se lahko tudi neformalno srečajo in med sabo razpravljajo o vprašanjih, povezanih z njihovimi skupnimi posebnimi prisojnostmi glede enotne valute (ta skupina ministrov se navadno sreča dan pred zasedanjem Sveta ECOFIN).
 • Ker mora Svet spremljati razvoj deviznega tečaja evra, je pomembno, da lahko izmenjuje mnenja in informacije z Evropsko centralno banko (ECB). V izjemnih okoliščinah lahko pripravi splošne smernice za politiko deviznega tečaja v zvezi z valutami zunaj EU. Te morajo upoštevati neodvisnost Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in biti združljive s primarnimi ciljem ESCB, tj. ohranjanjem stabilnosti cen.
 • Svet bi moral opredeliti stališče EU o vprašanjih posebnega pomena za EMU v zvezi z dvostranskimi odnosi z državami zunaj EU ter postopki v mednarodnih organizacijah ali neformalnih mednarodnih skupinah. Glasujejo lahko le države iz evroobmočja.
 • Svet in Evropska centralna banka zastopata EU na mednarodni ravni skladno s porazdelitvijo pristojnosti, določeno v Pogodbi. Z izjemo monetarne politike in politike deviznega tečaja države EU še naprej predstavljajo svoje ekonomske politike zunaj okvira Skupnosti, obenem pa v celoti upoštevajo interes EU.
 • Zastopanje v mednarodnih organizacijah bi moralo upoštevati pravila teh organizacij. Na primer: članice Mednarodnega denarnega sklada so lahko samo države.
 • Glede na porazdelitev pristojnosti, določeno v Pogodbi, bo za usklajen gospodarski razvoj EU potreben stalen dialog med Svetom in ECB, ki bo vključeval Evropsko komisijo in spoštoval vse vidike neodvisnosti ESCB.
 • Ekonomsko-finančni odbor bo zagotovil okvir, znotraj katerega se bo dialog lahko pripravil in potekal na ravni visokih uradnikov.

GLAVNI DOKUMENT

Resolucija Evropskega sveta z dne 13. decembra 1997 o usklajevanju ekonomskih politik v tretji fazi EMU ter o členih 109 in 109(b) Pogodbe ES (UL C 35, 2.2.1998, str. 1–4).

Zadnja posodobitev 21.02.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top