EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazumi o letalstvu med EU in ZDA

Sporazumi o letalstvu med EU in ZDA

 

POVZETEK:

Sklep 2007/339/ES o Sporazumu o zračnem prometu med EU in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • S tem sklepom Evropska unija (EU) dovoljuje podpis Sporazuma o zračnem prometu, ki je bil s pogajanji dosežen z Združenimi državami Amerike.
 • Sporazum določa, da so vse čezatlantske poti dostopne letalskim družbam EU in ZDA.
 • Vključuje tudi sporazum o nadaljnji dopolnitvi sporazuma v zvezi z zadevami, kot sta lastništvo in nadzor nad letalskimi družbami.

KLJUČNE TOČKE

Dostop na trg: prometne pravice in poslovne/operativne zadeve

 • Sporazum dovoljuje letalskim družbam EU, da:
  • opravljajo lete v ZDA s katerega koli letališča v EU, ne glede na njihov sedež v EU (koncept letalskih prevoznikov Skupnosti);
  • opravljajo prevoze na mednarodnih progah med EU in ZDA (pravica tretje* in četrte*svoboščine) in progah izven EU in ZDA (pravica pete svoboščine*) brez omejitev glede števila letov ali vrste zrakoplova;
  • opravljajo neomejene prevoze tovora v skladu s pravico sedme svoboščine* (toda letalskim družbam ZDA ne bo odobrena nobena dodatna pravica sedme svoboščine za prevoz samo za tovor, poleg tistih, ki jih je 8 držav EU že odobrilo);
  • opravljajo omejene lete v okviru pravice sedme svoboščine za prevoze potnikov med ZDA in katerim koli krajem v skupnem evropskem zračnem prostoru (ECAA)* (toda ta pravica ni podeljena letalskim družbam ZDA).
 • Sporazum omogoča prosto oblikovanje cen (toda letalske družbe ZDA ne morejo določati cen za poti znotraj EU) in vsebuje podrobna pravila o franšizingu in trženju, ki letalskim družbam EU omogočajo razširitev njihovih omrežij na ameriškem trgu.
 • Obenem omogoča neomejene skupne lete (pri čemer 2 ali več letalskih družb sodeluje pri istem letu) in nove priložnosti za letalske družbe EU, da letalskim družbam ZDA na mednarodnih progah zagotovijo zrakoplov skupaj s posadko (na podlagi zakupne pogodbe).

Dostop na trg: lastništvo in nadzor

 • Letalske družbe ZDA jamčijo:
  • dovoljen odstotek lastniškega deleža za državljane EU, vključno z možnostjo več kot 50-odstotnega deleža celotnega kapitala;
  • pošteno in hitro obravnavo transakcij, ki vključujejo naložbe EU v letalske družbe ZDA.
 • Letalske družbe EU jamčijo:
  • pravico do omejitve naložb ZDA v letalske družbe EU do 25-odstotnega deleža z glasovalno pravico (posnemanje ameriškega sistema);
  • sprejetje katere koli letalske družbe EU, ki je v lastništvu ali pod nadzorom EU ali državljanov ECAA, s strani ZDA.
 • Letalske družbe izven EU jamčijo:
  • enostransko sprejetje lastništva in nadzora EU nad katero koli letalsko družbo v Evropskem gospodarskem prostoru, ECAA in 18 afriških državah s strani ZDA.
 • Skupni odbor, ki ga ustanavlja sporazum, obravnava zadeve glede lastništva in nadzora.

Zakonodajno sodelovanje

Sporazum krepi tudi sodelovanje med pogodbenicama na naslednjih področjih.

 • Varovanje: prizadevanje za združljive prakse in standarde ter čim večje zmanjšanje razlik pri ukrepih varovanja.
 • Varnost: boljše posvetovanje in sodelovanje v primeru pomislekov glede varnosti na obeh straneh.
 • Konkurenčna politika: zaveza o sodelovanju pri uporabi konkurenčnih ureditev pri sporazumih, ki vplivajo na čezatlantski trg, in o spodbujanju združljivih zakonodajnih pristopov do sporazumov.
 • Državne subvencije: priznavanje, da lahko državne subvencije vplivajo na poštene in enake možnosti za konkurenco letalskih družb, in potreba po sporazumih, ki omogočajo izražanje pomislekov glede subvencij.
 • Okolje: priznavanje pomena varstva okolja in namere o izboljšanju strokovnega sodelovanja pri zmanjševanju emisij v zračnem prometu in povečanju izkoristka porabe goriva.

Sporazum vključuje tudi jasen načrt, ki podaja neizčrpen seznam točk prednostnega interesa za pogajanje o sporazumu na drugi stopnji.

Sporazum na drugi stopnji

Nadaljnja pogajanja med EU in ZDA so se začela leta 2008, leta 2010 pa je bil podpisan sporazum na drugi stopnji. Ta protokol nadgrajuje prvi sporazum in pokriva dodatne naložbe in priložnosti dostopa na trg. Poleg tega krepi okvir za sodelovanje na zakonodajnih področjih, kot so varnost, varovanje, socialni vidik in zlasti okolje, kjer sta se obe strani sporazumeli o skupni izjavi o okoljskem sodelovanju.

Norveška in Islandija sta k sporazumu pristopili leta 2011.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Sklep se uporablja od 25. aprila 2007. Člen 25 Sporazuma o zračnem prometu, ki se nanaša na začasno uporabo, navaja, da se pogodbenici strinjata, da se sporazum začne uporabljati 30. marca 2008.

OZADJE

Pred sporazumom iz leta 2007 so odnose na področju zračnega prometa z ZDA urejali dvostranski sporazumi med državami EU in ZDA. 16 držav EU je že imelo podpisane sporazume o odprtem nebu. Toda ta razdrobljen pristop je predstavljal oviro, saj je onemogočal dokončno oblikovanje pravega enotnega trga.

Leta 2002 je Sodišče Evropske unije podalo sodbo v primerih, ki jih je sodišču predložila Evropska komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 in C-476/98). Te sodbe so razjasnile delitev zunanjih pristojnosti med EU in državami EU ter določena vprašanja glede svobode ustanavljanja.

Tako je Komisija dobila pooblastilo za pogajanja z ZDA o sporazumu o zračnem prometu, ki bo veljal za celotno EU.

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Pravica tretje svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja pristanke zrakoplovov, ki prihajajo iz matične države prevoznika.

Pravica četrte svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja vzlete zrakoplovov, ki so namenjeni v matično državo prevoznika.

Pravica pete svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da na območju prve države opravlja pristanke in vzlete zrakoplovov, ki prihajajo iz države izven EU ali so tja namenjeni.

Pravica sedme svoboščine: v okviru rednih mednarodnih letalskih prevozov je to pravica ali predpravica, ki jo ena država podeli drugi, da opravlja prevoze med območjem prve države in katero koli državo izven EU. Pri tem se ne zahteva, da je prevoz povezan s katerim koli prevozom v/iz matične države prevoznika ali da predstavlja nadaljevanje teh prevozov.

Skupni evropski zračni prostor: vključuje države EU, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Islandijo, Misijo začasne uprave Združenih narodov na Kosovu, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Norveško in Srbijo.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep 2007/339/ES Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 25. aprila 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi (UL L 134, 25.5.2007, str. 1–3).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep 2010/465/EU Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 24. junija 2010 o podpisu in začasni uporabi Protokola, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Združenimi državami Amerike na drugi strani (UL L 223, 25.8.2010, str. 1–2).

Protokol, ki spreminja Sporazum o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Združenimi državami Amerike, podpisan 25. in 30. aprila 2007 (UL L 223, 25.8.2010, str. 3–19).

Sklep 2011/708/EU Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 16. junija 2011 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, ter o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pomožnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani, Islandijo na drugi strani ter Kraljevino Norveško na tretji strani o uporabi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani (UL L 283, 29.10.2011, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 18.12.2016

Top