EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nova generacija evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

Nova generacija evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj sistema EU upravljanja zračnega prometa (SESAR)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba vzpostavlja projekt SESAR (raziskave na področju upravljanja zračnega prometa (ATM) na enotnem evropskem nebu).
 • Cilj projekta SESAR je izboljšati učinkovitost ATM s posodobitvijo in usklajevanjem sistemov ATM v Evropi v okviru opredelitve, razvoja, potrjevanja in vzpostavitve inovativnih tehnoloških in operativnih rešitev za ATM.
 • Skupno podjetje SESAR je javno-zasebno partnerstvo, zadolženo za razvojno fazo projekta SESAR. Leta 2007 sta ga ustanovili Evropska unija in Evropska organizacija za varnost zračne plovbe Eurocontrol.

KLJUČNE TOČKE O SKUPNEM PODJETJU SESAR

 • To je skupno podjetje, ki je zadolženo za razvojno fazo projekta SESAR, tehnološki element (raziskave in razvoj – RD) enotnega evropskega neba, sveženj ukrepov EU za doseganje prihodnjih zmogljivosti in potrebe na področju varnosti v zračnem prometu.
 • Njegova naloga je, da do leta 2035 v skladu z osrednjim načrtom ATM zagotovi EU visoko učinkovito infrastrukturo za kontrolo zračnega prometa. Cilj tega je zagotoviti varnejši, okolju prijaznejši in učinkovitejši zračni promet, tj. več neposrednih letov z manjšo porabo goriva in manj zamudami.
 • V to so vključeni Evropska komisija, organizacija Eurocontrol, izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora, regulatorji, upravljavci letališč, osebje letalskega prevoznika, letališča in navigacijskih služb zračnega prometa, znanstveniki in proizvajalci opreme (približno 3 000 strokovnjakov). Skupno podjetje je organ EU, ki je bil za ta namen ustanovljen v skladu s členom 187 Pogodbe o delovanju Evropske unije.
 • Skupno podjetje je že pripravilo osrednji načrt ATM (dopolnjen leta 2012 in 2015), v katerem opredeljuje vsebino, razvojni načrt in načrt uvajanja naslednje generacije sistemov ATM.
 • Upravlja postopke za dodelitev nepovratnih sredstev svojim članom, in sicer v skladu s pravili udeležbe v okvirnem programu EU za raziskave in razvoj Obzorje 2020, po njegovem podaljšanju leta 2014.

Dosedanji dosežki skupnega podjetja SESAR so:

 • prvi let v štirih dimenzijah na svetu (3D + čas) za izboljšanje izmenjave informacij na poti leta od enega konca do drugega,
 • obsežen sklop orodij za povečanje varnosti na letaliških vzletno-pristajalnih stezah in
 • prosto usmerjanje za skrajšanje letov in zmanjšanje emisij goriva.

Program raziskav in inovacij (RI) skupnega podjetja SESAR je od leta 2014 osredotočen na področja, kot so:

 • izboljšana storitev mreže ATM,
 • napredne storitve zračnega prometa,
 • visoko učinkovito obratovanje letališč,
 • napredna, integrirana in racionalizirana letalska infrastruktura.

Financiranje

EU za razvojno fazo SESAR prispeva 700 milijonov EUR iz programov TEN-T in OP7, to vsoto pa dopolnjuje s 585 milijoni EUR iz programa Obzorje 2020. Da bi se upoštevalo trajanje programa Obzorje 2020, je treba vse pozive SESAR k oddaji predlogov opraviti do 31. decembra 2020.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 3. marca 2007.

OZADJE

Skupno podjetje SESAR je ustanovljeno z Uredbo Sveta (ES) št. 219/2007. Uredba je bila spremenjena dvakrat, tj. leta 2008 (Uredba (ES) št. 1361/2008) in nato še leta 2014 (Uredba (EU) št. 721/2014), ko se je trajanje delovanja skupnega podjetja SESAR podaljšalo do leta 2024.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (UL L 64, 2.3.2007, str. 1–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 219/2007 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 08.02.2016

Top