Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zavarovalno posredovanje: boljše varstvo potrošnikov

This summary has been archived and will not be updated. See 'Distribucija zavarovalnih produktov – nova pravila od leta 2018' for an updated information about the subject.

Zavarovalno posredovanje: boljše varstvo potrošnikov

 

POVZETEK:

Direktiva 2002/92/ES – zavarovalno posredovanje

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva o zavarovalnem posredovanju ureja prakse prodaje vseh zavarovalnih produktov s strani zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov.
 • Zajema urejanje splošnih zavarovalnih produktov, kot so avtomobilsko zavarovanje in police življenjskega zavarovanja, vključno s tistimi, ki vsebujejo naložbene elemente, kot so produkti življenjskega zavarovanja, vezani na enoto premoženja v skladu*.

KLJUČNE TOČKE

 • Vsi posamezniki ali podjetja, ki opravljajo zavarovalno ali posredovanje pozavarovanja*, morajo biti registrirani v domači državi EU na podlagi številnih posebnih minimalnih zahtev, ki vključujejo:
  • ustrezno znanje in sposobnost, kot zahtevajo ustrezni zakoni v njihovi državi EU,
  • dober ugled,
  • poklicno odškodninsko zavarovanje ali drugo primerljivo jamstvo za odgovornost, ki izhaja iz poklicne malomarnosti,
  • zadostno finančno sposobnost za zaščito strank pred nezmožnostjo zavarovalnih posrednikov, da prenesejo premijo na zavarovalnico, ali da denar, prejet za odškodninski zahtevek na podlagi police, prenesejo na stranke.
 • Države EU lahko sprejmejo strožja pravila, vendar le za zavarovalne zastopnike in posrednike, registrirane na njihovem ozemlju.
 • Na podlagi registracije v domači državi lahko zavarovalni ali pozavarovalni posredniki opravljajo posle v drugih državah EU.
 • Zavarovalni posredniki morajo strankam zagotoviti jasne razlage o nasvetih, ki jih dajejo o tem, katere produkte naj kupijo. Stranki morajo natančno in jasno pisno opredeliti, zakaj priporočajo določene produkte glede na individualne zahteve stranke.
 • Države EU morajo prek enega samega informacijskega mesta zagotoviti enostaven javni dostop do podatkov o registriranih zavarovalnih in pozavarovalnih posrednikih, ustreznih organih države EU, pri katerih so registrirani, in državah EU, v katerih opravljajo posle.
 • Direktiva spodbuja države EU, naj vzpostavijo primerne in učinkovite alternativne postopke za reševanje sporov za izvensodno reševanje za nezadovoljne stranke, zlasti prek omrežja FIN-NET.

Dne 20. januarja 2016 sta Evropski parlament in Svet sprejela direktivo o distribuciji zavarovalnih produktov (Direktiva (EU) 2016/97), ki posodablja in nadomešča direktivo o zavarovalnem posredovanju. Nova direktiva bo zajemala celotno distribucijsko verigo, vključno z zavarovatelji, ki prodajajo neposredno potrošnikom (zato novo ime). Še bolj bo izboljšala način prodaje zavarovalnih produktov, vključno z večjo preglednostjo cen in boljšimi informacijami za potrošnike.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

 • Direktiva 2002/92/ES je začela veljati 15. januarja 2003. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 14. januarja 2005.
 • Direktiva (EU) 2016/97 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) je začela veljati 22. februarja 2016. Države EU jo bodo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 23. februarja 2018.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o zavarovalnem posredovanju.

* KLJUČNI POJMI

Produkti življenjskega zavarovanja, vezani na enoto premoženja v skladu: ti omogočajo imetnikom polic življenjskega zavarovanja, da združijo svoj denar z denarjem drugih imetnikov polic v skladu z vezanimi enotami premoženja. To jim omogoča, da opravijo bolj razpršene naložbe (na primer v delnice in obveznice), kot bi lahko sicer sami.

Pozavarovanje: kadar zavarovatelji prenesejo del svojega tveganega portfelja na druge zavarovatelje, da bi razpršili tveganje izplačevanja visokih zneskov v primeru zahtevkov.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2002/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L 9, 15.1.2003, str. 3-10).

Nadaljnje spremembe Direktive 2002/92/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) (UL L 26, 2.2.2016, str. 19-59).

Zadnja posodobitev 24.10.2016

Top