EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odvetniki, ki trajno opravljajo poklic v tujini – pravila EU

Odvetniki, ki trajno opravljajo poklic v tujini – pravila EU

POVZETEK:

Direktiva 98/5/ES – trajno opravljanje poklica odvetnika v drugi državi EU kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva omogoča odvetnikom, ki pridobijo kvalifikacijo v eni državi EU, da trajno opravljajo svoj poklic v drugi državi pod poklicnim nazivom, ki ga uporabljajo v matični državi. Direktiva se uporablja za državljane EU, pooblaščene za opravljanje poklica pod poklicnim nazivom „odvetnik“ , vendar pa sistem vključuje tudi vse državljane držav Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

KLJUČNE TOČKE

Pravica do opravljanja poklica

  • Odvetniki lahko trajno opravljajo svoj poklic v drugi državi EU pod poklicnim nazivom, pridobljenim v njihovi matični državi EU.
  • Tisti, ki želijo to storiti, se morajo registrirati pri pristojnem organu države članice gostiteljice.

Področja dejavnosti

  • Odvetniki, ki opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, lahko izvajajo enake poklicne dejavnosti kot odvetniki iz države gostiteljice, vendar z nekaterimi z izjemami.
  • Dajejo lahko nasvete o zakonodaji svoje matične države EU in države članice gostiteljice ter o pravu EU in mednarodnem pravu. Za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na zastopanje ali obrambo stranke v sodnem postopku, se od odvetnikov, ki opravljajo poklic drugje in ne v zadevni državi, lahko zahteva, da delajo v povezavi z lokalnim odvetnikom.

Enak položaj

  • Odvetniki iz drugih držav EU lahko tudi pridobijo poklicni naziv države članice gostiteljice pod določenimi pogoji. V državi gostiteljici morajo tri leta dejansko in redno opravljati poklic in v tem obdobju imeti zadostno prakso na področju prava države gostiteljice.
  • Če opravljanje poklica v državi gostiteljici ne zadostuje, lahko odvetniki, ki so pridobili kvalifikacijo zunaj države gostiteljice, še vedno pridobijo poklicni naziv v državi gostiteljici, tako da pristojnim organom dokažejo, da so potrebna znanja pridobili na drugačen način (npr. z udeležbo na ustreznih predavanjih ali seminarjih).

Skupno opravljanje poklica

Kadar država članica gostiteljica dovoljuje skupno opravljanje poklica, lahko eden ali več odvetnikov iz istega združenja matične države opravlja svoje dejavnosti kot član(i) svojega združenja v državi gostiteljici.

Poklicno ravnanje

Odvetniki, ki trajno opravljajo poklic v drugi državi EU, morajo upoštevati pravila poklicnega ravnanja v državi gostiteljici, tudi če zanje velja deontologija njihove matične države.

Disciplinski postopki

Za odvetnike, ki opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, veljajo disciplinski postopki države članice gostiteljice.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 14. marca 1998. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 14. marca 2000.

OZADJE

Za odvetniški poklic se uporabljajo tudi drugi pravni instrumenti EU. Ti se nanašajo na:

AKT

Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36–43)

Nadaljnje spremembe Direktive 98/5/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17–18). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22–142). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.10.2015

Top