EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski odbor za bančništvo

Evropski odbor za bančništvo

 

POVZETEK:

Sklep 2004/10/ES o ustanovitvi Evropskega odbora za bančništvo

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Sklep ustanavlja Evropski odbor za bančništvo, tj. svetovalni odbor, ki pomaga in svetuje Evropski komisiji glede vprašanj politike, povezanih z bančnimi dejavnostmi v Evropski uniji (EU). Evropski odbor za bančništvo je neposredno podrejen Komisiji ter ji pomaga pri sprejemanju izvedbenih ukrepov za direktive in uredbe EU.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

 • Evropski odbor za bančništvo ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju bančne zakonodaje.
 • Komisiji svetuje glede vprašanj politike v zvezi z bančnimi dejavnostmi in izdaja mnenja o predlogih, ki jih Komisija predstavi.

Sestava

 • Evropski odbor za bančništvo sestavljajo visoki predstavniki držav EU, ki prihajajo večinoma s finančnih ministrstev.
 • Evropska centralna banka, Evropski bančni organ in predstavniki Evropskega gospodarskega prostora ter države Evropskega sporazuma o prosti trgovini lahko sodelujejo kot opazovalci.
 • Komisija lahko na seje povabi tudi druge strokovnjake in opazovalce (npr. predstavnike držav kandidatk).

Poslovnik

Leta 2014 je Evropski odbor za bančništvo spremenil svoj poslovnik. Ta ureja vidike, kot so:

 • sklicevanje sej odbora;
 • priprava dnevnega reda sej in dokumentacije, ki se pošlje članom odbora;
 • obveščanje Evropskega parlamenta in stalnih predstavništev držav EU (tj. njihovih veleposlaništev v EU);
 • postopki glasovanja v zvezi z mnenji Evropskega odbora za bančništvo;
 • članstvo delegacij pri Evropskem odboru za bančništvo in sklepčnost;
 • ustanavljanje delovnih skupin za posebna vprašanja;
 • omogočanje udeležbe tretjim stranem, tj. opazovalcem in strokovnjakom.

Evropski odbor za bančništvo je nadomestil nekdanji Svetovalni odbor za bančništvo.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 13. aprila 2005 (datum, ko je začela veljati Direktiva 2005/1/ES, ki je med drugim namesto Svetovalnega odbora za bančništvo uvedla Evropski odbor za bančništvo).

OZADJE

Več informacij o delu Evropskega odbora za bančništvo najdete na:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Komisije 2004/10/ES z dne 5. novembra 2003 o ustanovitvi Evropskega odbora za bančništvo (UL L 3, 7.1.2004, str. 36–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi Direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter Direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L 79, 24.3.2005, str. 9–17).

Zadnja posodobitev 04.10.2016

Top