EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ostanki pesticidov v prehrani ljudi in krmi

Ostanki pesticidov v prehrani ljudi in krmi

Za vsa živila, ki so v Evropski uniji (EU) namenjena za prehrano ljudi ali živali, so določene mejne vrednosti ostankov pesticidov v njihovi sestavi, da bi se zaščitilo zdravje živali in ljudi. Pravo EU ureja omejitve, ki se uporabljajo za različne prehrambne proizvode, in določa mejno vrednost, ki se uporablja kot privzeta vrednost.

AKT

Uredba (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS.

POVZETEK

Za vsa živila, ki so v Evropski uniji (EU) namenjena za prehrano ljudi ali živali, so določene mejne vrednosti ostankov pesticidov v njihovi sestavi, da bi se zaščitilo zdravje živali in ljudi. Pravo EU ureja omejitve, ki se uporabljajo za različne prehrambne proizvode, in določa mejno vrednost, ki se uporablja kot privzeta vrednost.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa največjo količino ostankov pesticidov, dovoljeno v proizvodih živalskega ali rastlinskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi ali živali. Te mejne vrednosti ostankov (MVO), ki jih določi Evropska komisija, vključujejo:

 • 1.

  MVO, ki so značilne za posebna živila, namenjena za prehrano ljudi ali živali, in

 • 2.

  splošno omejitev, ki se uporablja, kadar ni določene nobene MVO („privzeta meja“ v višini 0,01 mg/kg).

MVO za vse pridelke in pesticide so na voljo v bazi podatkov Komisije za MVO.

Zajeta živila

Zakonodaja zajema vse proizvode, namenjene za prehrano ljudi in živali, ki so navedeni v Prilogi I.

Pri teh proizvodih določene omejitve ne veljajo, če so namenjeni za:

 • sejanje ali sajenje,
 • odobrene poskuse o aktivnih snoveh,
 • proizvodnjo neživilskih proizvodov ali
 • izvoz.

Izjeme

Nekatere snovi, ki jih je navedla Komisija (Priloga VII), se lahko odobrijo, tudi če presegajo svojo MVO, vendar morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • proizvodi niso namenjeni takojšnji uporabi,
 • obstaja nadzor, ki zagotavlja, da taki proizvodi niso dostopni potrošniku,
 • druge države EU in Komisija so obveščene o ukrepih.

Ocena varnosti

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je odgovorna za oceno varnosti novih vlog za MVO. Ta temelji na njihovi toksičnosti, njihovih najvišjih pričakovanih ravni v hrani in prehrani potrošnikov. Komisija na podlagi mnenja EFSA izda uredbo, da bi vzpostavila novo MVO ali spremenila ali odstranila obstoječo.

Vzorčenje

EU ima program, s katerim vsako leto preveri sprejeti seznam proizvodov, da bi zagotovila njihovo skladnost z MVO pesticidov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 5. aprila 2005.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o mejnih vrednostih ostankov in spletnem mestu EFSA.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 396/2005

5.4.2005

-

UL L 70, 16.3.2005, str. 1-16

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 396/2005 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 400/2014 z dne 22. aprila 2014 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2015, 2016 in 2017 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v živilih rastlinskega in živalskega izvora in na njih ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 119, 23.4.2014, str. 44-56).

Zadnja posodobitev 23.04.2015

Top