EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Motorna vozila in priklopna vozila: dokumenti za registracijo vozil

Motorna vozila in priklopna vozila: dokumenti za registracijo vozil

Direktiva usklajuje obliko in vsebino potrdil o registraciji vozil.

AKT

Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil.

POVZETEK

Direktiva velja za dokumente, ki so jih izdale države EU. Direktiva ima tri cilje:

  • olajšati uporabo vozil, registriranih v eni državi EU, na cestah drugih držav EU. Pristojnim nacionalnim organom omogoča preprostejše preverjanje potrdil o registraciji;
  • omogočiti izvedbo Direktive 2006/126/ES o preverjanju vozniških dovoljenj s sredstvi cestnega preverjanja;
  • izboljšati delovanje notranjega trga, in sicer z omogočanjem lažjega razumevanja dokumentov in preverjanjem zakonitega lastništva, če je bilo vozilo registrirano v drugi državi EU.

Potrdilo o registraciji, ki so ga izdale države EU, mora biti skladno z modelom, opisanim v prilogi direktivi. Če je vozilo registrirano v drugi državi EU, je tako mogoče lažje preveriti zakonito lastništvo, zlasti če prosilec ni lastnik potrdila o registraciji. Prvi del potrdila o registraciji je namenjen vožnji na cestah, drugi del pa je rezerviran za podatke o lastništvu.

Države EU lahko izdajo potrdilo o registraciji, ki je sestavljeno samo iz Dela I modela. To velja za primere, kadar bodo vozila uporabljena samo na njihovem ozemlju in imajo na voljo sistem za dostop do registra vozil v primeru cestnih preverjanj.

Potrdilo o registraciji, ki ga izda država EU, morajo priznati druge države EU. Direktiva 2014/46/EU nadalje zahteva, da morajo države EU voditi elektronsko evidenco podatkov o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju.

Organi države EU morajo biti obveščeni, če je pri tehničnem pregledu, izvedenim v skladu z Direktivo 2014/45/EU, ugotovljeno, da je bila uporaba določenega vozila začasno prepovedana. To začasno prepoved je treba elektronsko zabeležiti, opraviti pa je treba dodaten tehnični pregled. Začasna prepoved učinkuje, dokler vozilo uspešno ne opravi novega tehničnega pregleda.

Če je motorno vozilo ali priklopno vozilo, ki je bilo registrirano v eni državi EU, ponovno registrirano v drugi državi EU, morajo pristojni organi v tej državi EU na zahtevo vrniti potrdilo o registraciji organom v državi EU, v kateri je bilo potrdilo izdano.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/37/ES

1.6.1999

1.6.2004

UL L 138, 1.6.1999

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2003/127/ES

5.2.2004

15.1.2005

UL L 10, 16.1.2004

Akt o pristopu

1.5.2004

-

UL L 236, 23.9.2003

Direktiva 2006/103/ES

1.1.2007

1.1.2007

UL L 363, 20.12.2006

Direktiva 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

UL L 158, 10.6.2013

Direktiva 2014/46/EU

19.5.2014

20.5.2017

UL L 127, 29.4.2014

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES [Uradni list L 127, 29.4.2014].

Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES [Uradni list L 127, 29.4.2014].

Zadnja posodobitev: 04.08.2014

Top