EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dvo- ali trikolesna motorna vozila: sestavni deli in značilnosti

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zahteve za homologacijo in tržni nadzor za motorna kolesa/mopede in štirikolesnike v Evropi' for an updated information about the subject.

Dvo- ali trikolesna motorna vozila: sestavni deli in značilnosti

Evropska unija dopolnjuje svojo zakonodajo o homologaciji dvo- ali trikolesnih motornih vozil. Veljavni sistem bo do 31. decembra 2015 v uporabi vzporedno z novim sistemom, ki je bil sprejet marca 2013.

AKT

Direktiva 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 1997 o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil [Glejte akte o spremembah].

POVZETEK

Vozila, ki jih zajema ta direktiva, so porazdeljena na:

mopede: dvo- ali trokolesna vozila z motorjem s prostornino komore do 50 cm3 in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h,

motocikle: dvo- ali trokolesna vozila z motorjem s prostornino komore nad 50 cm3 in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h,

tricikle: trokolesna vozila z motorjem s prostornino komore nad 50 cm3 in katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h,

kvadricikle: vozila, katerih neobremenjena masa je manjša od 350 kg, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih prostornina komore ne presega 50 cm3 oziroma (moč motorja) 4 kW.

Direktiva vključuje postopke za podelitev homologacije sestavnih delov, ki so določeni v Direktivi 2002/24/ES, in sicer za:

pnevmatike,

svetlobne in svetlobno-signalne naprave,

zunanje štrleče dele,

vzvratna ogledala,

ukrepe proti onesnaževanju okolja,

posode za gorivo,

ukrepe za preprečevanje nedovoljenih posegov,

elektromagnetno združljivost (elektronska oprema, ki deluje v bližini elektromehanskih naprav, ne sme negativno vplivati na njihovo moč ali učinek),

dopustno raven hrupa in izpušne sisteme (vozila morajo biti skladna s predpisi o hrupu in izpušnih sistemih),

naprave za spenjanje in priključke (npr. drogovi za vleko za priklopnike),

priključke varnostnih pasov in varnostne pasove,

stekla, naprave za brisanje in pranje vetrobranskih stekel ter naprave za odleditev in sušenje vetrobranskih stekel.

Ugotovljena je enakovrednost med nekaterimi zahtevami iz Direktive (pnevmatike, svetlobne in svetlobno-signalne naprave, vzvratna ogledala in varnostni pasovi) in nekaterimi predpisi, ki jih je izdala Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE).

Organi držav EU, ki podeljujejo homologacije sestavnih delov, s tem sprejemajo homologacije sestavnih delov, ki so izdane v skladu z zgoraj navedenimi predpisi UNECE.

Uredba (EU) št. 168/2013 razveljavlja direktivi 97/24/ES in 2002/24/ES z 31. decembrom 2015.

OZADJE

Uredba (EU) št. 168/2013 je začela veljati 22. marca 2013. Če tako zahteva proizvajalec, organi držav EU ne morejo zavrniti podelitve homologacije EU ali nacionalne homologacije za nov tip vozila, če je vozilo skladno z Uredbo. Prav tako ne morejo prepovedati registracije, dajanje novega vozila v promet ali začetka njegove uporabe, če je zagotovljena skladnost vozila. Uredbo (EU) št. 168/2013 spremljajo štirje delegirani in izvedbeni akti, v katerih so določeni preskusni postopki in tehnične specifikacije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 97/24/ES

18.8.1997

17.12.1998

UL L 226, 18.8.1997, str. 1-454

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/51/ES

20.9.2002

31.3.2003

UL L 252, 20.9.2002, str. 20-32

Direktiva 2003/77/ES

10.9.2003

3.9.2004

UL L 211, 21.8.2003, str. 24-48

Direktiva 2005/30/ES

17.5.2005

17.5.2006

UL L 106, 27.4.2005, str. 17-31

Direktiva 2006/27/ES

28.3.2006

31.12.2006

UL L 66, 8.3.2006, str. 7-15

Direktiva 2006/72/ES

8.9.2006

30.6.2007

UL L 227, 19.8.2006, str. 43-45

Direktiva 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

UL L 329, 10.12.2013, str. 15-38

POVEZANI AKTI

Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (Uradni list L 124, 9.5.2002, str. 1-44)

Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (Uradni list L 60, 2.3.2013, str. 52-128)

Zadnja posodobitev: 23.07.2015

Top