Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Go to the summaries’ table of contents

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Odpadke je mogoče odstranjevati na številne različne načine. Zakopavanje v zemljo, t. i. odlaganje na odlagališčih, je okoljsko najbolj nevzdržen način, zato ga je treba čim bolj omejiti.

AKT

Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen direktive je preprečiti ali v čim večji meri zmanjšati morebitne negativne vplive odlaganja na odlagališčih na površinske vode, podtalnico, tla, zrak ali zdravje ljudi. Zato uvaja stroge tehnične zahteve.

KLJUČNE TOČKE

 • Odlagališča se razvrščajo v tri kategorije: odlagališča za nevarne odpadke, odlagališča za nenevarne odpadke in odlagališča za inertne odpadke (odpadke, ki ne bodo razpadli ali zgoreli, kot so gramoz, pesek in kamen).
 • Vlade EU morajo izvajati nacionalne strategije, da bi postopoma zmanjšale količino biorazgradljivih odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
 • Odlagališča ne smejo sprejemati rabljenih gum ali tekočih, vnetljivih, eksplozivnih ali jedkih odpadkov ali bolnišničnih in drugih odpadkov, ki nastajajo v medicinskih ali veterinarskih ustanovah.
 • Na odlagališča se smejo odlagati samo obdelani odpadki.
 • Komunalni odpadki se lahko odlagajo na odlagališčih za nenevarne odpadke.
 • Nacionalni organi morajo zagotoviti, da cena, ki jo upravljavci zaračunavajo za odlaganje odpadkov, vključuje vse stroške, ki nastanejo v času od odprtja do končnega zaprtja odlagališča.
 • Upravljavci odlagališč morajo zaprositi za dovoljenje in posredovati naslednje podatke:
  • podatke o prosilcu in, v nekaterih primerih, upravljavcu,
  • opis vrste in količine odpadkov, ki bodo odloženi,
  • zmogljivost in opis odlagališča, vključno z načrtom obratovanja, spremljanja in nadzorovanja,
  • načine za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter
  • podrobnosti o zapiranju in upravljanju po zaprtju.

16. aprila 2014 je bila sprejeta zakonodaja EU, da bi se povečala kakovost postopka presoje vplivov na okolje, določenega v Direktivi 2011/92/EU. To je bilo potrebno za zagotovitev skladnosti in sinergije z drugimi področji evropske zakonodaje in politik.

Odločba 2003/33/ES določa merila in postopke za sprejemanje odpadkov na odlagališčih.

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o odlagališčih.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 1999/31/ES

16.7.1999

16.7.2001

UL L 182, 16.7.1999, str. 1-19

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

-

UL L 284, 31.10.2003, str. 1-53

Uredba (ES) št. 1137/2008

11.12.2008

-

UL L 311, 21.11.2008, str. 1-54

Direktiva 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

UL L 328, 10.12.2011, str. 49-52

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 1999/31/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 124, 25.4.2014, str. 1-18).

Odločba Sveta 2003/33/ES z dne 19. decembra 2002 o določitvi meril in postopkov za sprejemanje odpadkov na odlagališčih na podlagi člena 16 in Priloge II k Direktivi 1999/31/ES (UL L 11, 16.1.2003, str. 27-49).

Zadnja posodobitev 22.05.2015

Top