EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varnost živil – varno pakiranje

Varnost živil – varno pakiranje

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1935/2004 – materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Določa splošna pravila za materiale in izdelke za pakiranje, kot so steklenice in embalaža, ki prihajajo ali bi lahko prišli v stik z živili, bodisi neposredno bodisi posredno.
  • Prizadeva si zaščititi zdravje ljudi in interese potrošnikov, pa tudi zagotoviti, da se uporabljeni izdelki lahko prodajajo povsod po Evropskem gospodarskem prostoru – ki obsega 28 držav EU (1), Islandijo, Lihtenštajn in Norveško, v katerem je prosti pretok oseb, blaga, storitev in kapitala.

KLJUČNE TOČKE

  • Zakonodaja prepoznava 17 skupin materialov in izdelkov, od plutovine in stekla do plastike in tekstila, kjer se lahko uporabijo posebni ukrepi.
  • Ti lahko vključujejo ukrepe, kot so standardi za čistost in seznam uporabljenih snovi.
  • Vloga za uporabo novih snovi se predloži pristojnemu nacionalnemu organu, ki jo potem posreduje v mnenje Evropski agenciji za varnost hrane.
  • Materiali, uporabljeni za ovojnino, morajo biti opredeljeni „za stik z živili“ in opremljeni z ustreznim logotipom, kot je avtomat za kavo, steklenica za vino ali jušna žlica.
  • Uvedeni morajo biti ukrepi sledljivosti, ki omogočajo umik neustreznih izdelkov in obveščanje javnosti o posebnih informacijah.
  • Nacionalni organi lahko prekinejo uporabo določenega materiala, če se pojavijo podrobne utemeljitve, da bi lahko ogrožal zdravje ljudi. O svoji odločitvi takoj obvestijo Evropsko komisijo in nacionalne organe v vseh državah Evropskega gospodarskega prostora.
  • Pravila dovoljujejo uporabo „aktivnih“ in „inteligentnih“ ovojnin, ki lahko podaljšajo rok uporabnosti živila in dajejo informacije o svežini, pod pogojem, da ne vplivajo škodljivo na njegovo sestavo.
  • Pravila se ne uporabljajo za starinske materiale (npr. starinske keramične lonce) in izdelke ali premaze, kot so sirova skorja, gotovi mesni izdelki ali sadje, ki so sestavni del živil in se lahko zaužijejo skupaj z njimi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 3. decembra 2004.

OZADJE

Glejte spletno mesto Evropske komisije o kemijski varnosti hrane.

AKT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1935/2004 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 03.02.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top