Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaščita eura pred ponarejanjem – Europol

Zaščita eura pred ponarejanjem – Europol

 

POVZETEK:

Sklep 2005/511/PNZ o imenovanju Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep imenuje Europol za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura, da bi se zagotovila učinkovita uporaba Mednarodne konvencije za preprečevanje ponarejanja denarja, sklenjena leta 1929 v Ženevi (v nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija), in okrepilo sodelovanje med samimi državami Evropske unije (EU) ter med državami EU, Europolom in državami zunaj EU.

KLJUČNE TOČKE

EU si prizadeva za okrepitev sodelovanja med državami EU ter med njimi in Europolom, da bi zaščitila euro pred ponarejanjem na mednarodni ravni. Države zunaj EU potrebujejo osrednjo kontaktno točko glede informacij o ponaredkih eura. Vse takšne informacije je treba zaradi analize zbrati pri Europolu, ki deluje kot osrednji urad za boj proti ponarejanju eura v skladu z Ženevsko konvencijo.

Vloga Europola

 • Europol deluje kot osrednji urad za boj proti ponarejanju eura v smislu člena 12 Ženevske konvencije, ki določa, da mora „[v] vsaki državi [..] preiskave v zvezi s ponarejanjem denarja organizirati osrednji urad z notranjo zakonodajo.“
 • Europol na podlagi svojih pristojnosti:
  • zbira in obdeluje vse informacije, ki lahko zaradi svoje narave olajšajo preiskavo, preprečevanje in boj proti ponarejanju eura, in te informacije posreduje nacionalnim osrednjim uradom držav EU,
  • sodeluje neposredno z osrednjimi uradi v državah zunaj EU v skladu s pravili za prenos osebnih podatkov,
  • pošlje osrednjim uradom držav zunaj EU komplet avtentičnih vzorcev eura, če meni, da je to primerno,
  • redno obvešča osrednje urade držav zunaj EU, tako da posreduje vse potrebne podrobnosti o novih izdajah kovancev in bankovcev, njihovem umiku iz obtoka, vsakem odkritju ponarejenih ali prenarejenih eurov, podrobnostih v zvezi z odkritji ponaredkov itn.
 • V primeru ponaredkov vseh drugih kovancev in bankovcev obdržijo pristojnosti nacionalni centralni uradi.

Učinkovita uporaba Ženevske konvencije iz leta 1929

 • Ženevska konvencija bi se morala učinkoviteje uporabljati. Konvencija določa pravila za preprečevanje in boj proti kršitvam, ki jih predstavlja ponarejanje. Izraz „bankovci in kovanci“ pomeni bankovce in kovance, ki se uporabljajo kot zakonito plačilno sredstvo.
 • Svet meni, da je primerno, da vse države EU postanejo pogodbenice Konvencije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 16. julija 2005.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2005/511/PNZ z dne 12. julija 2005 o zaščiti eura pred ponarejanjem z imenovanjem Europola za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura (UL L 185, 16.7.2005, str. 35–36).

Zadnja posodobitev 23.03.2017

Top