EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska migracijska mreža

Evropska migracijska mreža

POVZETEK:

Evropska migracijska mreža – Odločba Sveta 2008/381/ES

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Vzpostavlja Evropsko migracijsko mrežo (EMM) z namenom zagotavljanja najnovejših, objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij s področja migracij in azila institucijam EU, državam EU in splošni javnosti.

KLJUČNE TOČKE

Za doseganje tega cilja EMM v sodelovanju z ostalimi zadevnimi organi EU zbira in analizira podatke iz različnih virov. Potem pripravi poročila in študije o migracijski in azilni situaciji v EU in njenih državah, ki jih objavi v svojem sistemu za izmenjavo informacij.

Evropska komisija koordinira delo EMM v sodelovanju z nacionalnimi kontaktnimi točkami (NKT EMM), ki so imenovane v vsaki državi EU in so odgovorne za razvoj nacionalne mreže. Vsako NKT EMM sestavljajo najmanj trije strokovnjaki za področje azila in migracij, ki pokrivajo področja oblikovanja politik, zakonodaje, raziskav in statistike.

Druge odgovornosti NKT EMM so:

udeležba na sestankih EMM z namenom izmenjave podatkov in pogledov ter posredovanje ugotovitev za razvoj delovnega programa;

priprava nacionalnih poročil in posredovanje informacij v sistem za izmenjavo informacij;

pomoč pri razvijanju glosarja in tezavra EMN in

razvoj zmogljivosti za odzivanje na aktualna vprašanja.

Usmerjevalni odbor EMM (ki mu predseduje Evropska komisija in vključuje predstavnike iz vseh držav EU ter opazovalca iz Evropskega parlamenta) zagotavlja, da je delo EMM usklajeno s političnimi prednostnimi nalogami EU.

Evropska komisija financira EMM. Natančneje, Sklad za azil, migracije in integracijo zagotavlja finančne vire za aktivnosti in prihodnji razvoj EMM.

OZADJE

Pripravljalno obdobje za EMM se je začelo leta 2003 z namenom reševanja potrebe po izmenjavi informacij o vseh vidikih migracij in prispevanja k skupni azilni in imigracijski politiki. Haaški program je nadalje okrepil potrebo po skupni analizi migracij, kar je spodbudilo Evropsko komisijo, da je izdala predlog za to odločbo Sveta, ki uradno ustanavlja EMM.

AKT

Odločba Sveta 2008/381/ES z dne 14. maja 2008 o ustanovitvi Evropske migracijske mreže

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep 2008/381/ES

21.5.2008

UL L 131, 21.5.2008, str. 7–12

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 516/2014

1.1.2014

UL L 150, 20.5.2014, str. 168–194

Zadnja posodobitev 22.10.2015

Top