EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Viri prava Evropske unije

Viri prava Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 216 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENOV 207, 216 IN 288 POGODBE O DELOVANJU EU (PDEU)?

  • Člen 207 PDEU določa pravno podlago za trgovinsko politiko EU in postopke, ki se uporabljajo pri sprejemanju odločitev o različnih vidikih trgovine.
  • Člen 216 PDEU določa pogoje, pod katerimi lahko EU sklene sporazume z državami zunaj EU in mednarodnimi organizacijami.
  • Člen 288 PDEU določa različne vrste pravnih aktov, ki jih lahko sprejme EU.

KLJUČNE TOČKE

Pravo EU ima tri vire: primarno pravo, sekundarno pravo in dopolnilno pravo (glej hierarhijo pravnih aktov).

Primarno pravo

Sekundarno pravo

Sekundarno pravo zajema enostranske akte, ki se lahko razdelijo na dve kategoriji:

Tudi mednarodni sporazumi z državami zunaj EU ali z mednarodnimi organizacijami so sestavni del prava EU. Ti so ločeni od primarnega prava in sekundarne zakonodaje ter tvorijo kategorijo sui generis. V skladu z nekaterimi sodbami Sodišča Evropske unije imajo lahko neposreden učinek in večjo pravno veljavo kot sekundarna zakonodaja, ki se mora zato uskladiti z njimi.

Dopolnilni viri prava

Dopolnilni viri so elementi prava, ki niso izrecno navedeni v Pogodbah. Te kategorije vključujejo:

  • sodno prakso Sodišča Evropske unije (Sodišča EU);
  • mednarodno pravo – pogosto vir navdiha Sodišču EU pri razvoju sodne prakse. Sodišče EU navaja zapisano pravo, običaje in uporabo;
  • splošna pravna načela – nezapisani viri prava, nastali na podlagi sodne prakse Sodišča EU. Sodišču EU so omogočila izvajanje predpisov na različnih področjih, ki niso omenjena v Pogodbah.

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov II – Skupna trgovinska politika – Člen 207 (prejšnji člen 133 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 140–141).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov V – Mednarodni sporazumi – Člen 216 (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171–172).

Zadnja posodobitev 13.03.2020

Top