EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uredbe Evropske unije

Uredbe Evropske unije

Uredbe so pravni akti, opredeljeni v členu 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Uredbe se splošno uporabljajo, so v celoti zavezujoče in se neposredno uporabljajo v vseh državah Evropske unije (EU).

POVZETEK

Uredbe so pravni akti, opredeljeni v členu 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Uredbe se splošno uporabljajo, so v celoti zavezujoče in se neposredno uporabljajo v vseh državah Evropske unije (EU).

Na primer, ko se je EU odločila ukrepati, da bi bolje varovala zdravje ljudi in okolje pred tveganji, povezanimi s kemičnimi snovmi, je v zvezi s tem sprejela uredbo.

Uredba je del sekundarne zakonodaje EU. Sprejmejo jo evropske institucije na podlagi ustanovitvenih pogodb. Njen cilj je zagotoviti enotno uporabo prava EU v vseh državah EU.

Uredba se sprejme v skladu z zakonodajnim postopkom. Je zakonodajni akt, ki ga sprejmeta Svet in Parlament po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku.

Uredba je naslovljena na abstraktne kategorije oseb in ne na točno določene osebe. Po tem se loči od sklepa, ki je opredeljen v členu 288 PDEU. Je v celoti zavezujoča.

Uredbo morajo tisti, na katere se nanaša, upoštevati v celoti. Je pravni akt, zavezujoč za:

institucije EU,

države EU,

posameznike, na katere je naslovljena.

Uredba se neposredno uporablja v vseh državah EU. To pomeni:

da se začne nemudoma uporabljati kot norma v vseh državah EU, ne da bi jo bilo treba prenesti v nacionalno pravo,

ustvarja pravice in obveznosti za posameznike, ki se lahko zato nanjo sklicujejo neposredno pred nacionalnimi sodišči,

jo posamezniki lahko uporabljajo kot referenco pri svojih odnosih z drugimi posamezniki, državami EU ali organi EU.

Velja v vseh državah EU od datuma začetka veljavnosti (od določenega datuma ali, če tega ni, 20 dni po objavi v Uradnem listu). Njeni pravni učinki so sočasno, samodejno in enotno zavezujoči v vseh nacionalnih zakonodajah.

Delegirane uredbe

Komisija lahko v postopku delegiranih aktov (člen 290 PDEU) sprejme delegirane uredbe, da bo določila ali dopolnila nekatere podrobnosti ali vidike uredbe ali direktive EU.

Izvedbene uredbe

V postopku izvedbenih aktov (člen 291 PDEU) pa je Komisija lahko pooblaščena za sprejemanje uredb za izvrševanje zakonodaje, ki zahteva enotno izvajanje znotraj EU. Izvedbena pooblastila Komisije se morajo izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

Evropske institucije lahko sprejemajo tudi izvedbene uredbe, ki se nanašajo na Evropski socialni sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj. Ta vrsta uredbe je opredeljena v členih 164 in 178 PDEU.

To so pravni akti, katerih veljavnost je odvisna od „osnovne uredbe“. Medtem ko osnovna uredba določa osnovna pravila, izvedbene uredbe določajo nekatere tehnične določbe.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o pravu EU.

Zadnja posodobitev: 30.08.2015

Top