EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nadzor nad kupovanjem in posedovanjem strelnega orožja

Nadzor nad kupovanjem in posedovanjem strelnega orožja

POVZETEK:

Direktiva 91/477/EGS – nadzor nabave in posedovanja orožja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Direktiva o strelnem orožju določa nekatere minimalne pogoje za pretok civilnega strelnega orožja* v EU.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva določa štiri razrede strelnega orožja po vrstnem redu glede na njihovo stopnjo nevarnosti, opredeljeno v Prilogi I k direktivi.

Področje uporabe

Direktiva se ne uporablja za komercialne prenose bojnega orožja in streliva niti za orožje in strelivo*, ki ga nabavljajo ali posedujejo:

 • oborožene sile, policija, državni organi,
 • zbiratelji in organi, ki se ukvarjajo s kulturnimi in zgodovinskimi vidiki orožja in jih je kot takšne priznala država EU, v kateri imajo svoj sedež.

Direktiva ne vpliva na uporabo nacionalnih določb o nošenju orožja, lovu ali streljanju v tarčo.

Dovoljenje za strelno orožje

Evropsko dovoljenje za strelno orožje izdajo organi države EU vsaki osebi, ki zakonito nabavlja in uporablja strelno orožje. Dovoljenje mora vedno imeti oseba, ki uporablja strelno orožje ali strelna orožja, navedena na njem.

Identifikacija in sledenje

 • Vsako strelno orožje in osnovno embalažo streliva je treba označiti pri proizvodnji.
 • Države EU morajo voditi računalniško podprto zbirko podatkov za registracijo tega strelnega orožja. Dostop do registra imajo samo pooblaščeni organi.
 • Države EU lahko vzpostavijo sistem, ki bo urejal dejavnosti posrednikov*. Trgovci* morajo voditi register strelnega orožja, ki ga prejmejo ali oddajo v času izvajanja svoje dejavnosti.

Prodaja, nabava in posedovanje

 • Države EU so odgovorne za preverjanje prodaje, nabave in posedovanje tega orožja, vendar morajo vsa sprejeta pravila biti v skladu s pravili te direktive.
 • Režimi glede nabave in posedovanja streliva so enaki kot za posedovanje strelnega orožja, za katerega je namenjeno strelivo.

Nabava in posedovanje strelnega orožja sta dovoljena, kadar:

 • ima oseba utemeljen razlog za nabavo ali posedovanje (npr. je legitimni zbiratelj ali je član strelskega kluba),
 • je oseba stara najmanj 18 let, vendar pri tem pravilu obstaja izjema v zvezi s strelnim orožjem za lov in streljanje v tarčo (npr. v nekaterih primerih lahko orožje za lov in streljanje v tarčo uporabljajo tudi osebe, mlajše od 18 let, vendar pod vodstvom staršev/odrasle osebe z dovoljenjem za strelno orožje ali v odobrenem vadbenem centru),
 • kadar oseba ne predstavlja nevarnosti zase ali za javnost.

Izdaja dovoljenj

Oseba, ki izpolnjuje zahteve za nabavo in posedovanje katerega koli strelnega orožja, lahko pridobi večletno dovoljenje. V takšnih primerih je treba upoštevati nekatere formalnosti:

 • vsak pretok strelnega orožja je treba sporočiti pristojnim organom,
 • izvajati je treba redna preverjanja, da se oceni, ali oseba še naprej izpolnjuje zahteve, in
 • spoštovati je treba skrajne roke, določene z nacionalno zakonodajo.

Direktiva v zvezi z nadzorom pretoka strelnega orožja znotraj EU določa postopke za:

 • dokončane prenose orožja iz ene države EU v drugo,
 • začasne prenose orožja (potovanja) skozi dve ali več držav EU.
 • Te formalnosti se uporabljajo za vse strelno orožje, razen za bojno orožje.

Vloga držav EU

 • Leta 2009 je bila ustanovljena kontaktna skupina, ki omogoča lažjo izmenjavo informacij med državami EU.
 • Direktiva ne posega v pravice držav EU, da sprejmejo ukrepe za preprečitev nezakonite trgovine z orožjem.

Pregled in predlogi

Evropska komisija je novembra 2015 predstavila poročilo o uporabi te direktive v okviru svežnja ukrepov o strelnem orožju. Sveženj je vključeval tudi predlog sprememb direktive o strelnem orožju.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 17. oktobra 1991. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1993.

KLJUČNI IZRAZI

* Strelno orožje: vsako prenosno cevno orožje, ki izstreljuje, je namenjeno izstreljevanju ali ga je mogoče predelati za izstreljevanje šiber, krogel ali izstrelkov z delovanjem razstreliva.

* Strelivo: cel naboj ali njegovi sestavni deli, vključno s tulci, vžigalnimi kapicami, pogonskim prahom, kroglami ali izstrelki, ki se uporabljajo v strelnem orožju.

* Posrednik: vsaka fizična ali pravna oseba razen trgovca, katere trgovanje ali poslovanje v celoti ali deloma zajema nakup, prodajo ali urejanje prenosa orožja.

* Trgovec: vsaka fizična ali pravna oseba, ki se v celoti ali deloma ukvarja z izdelovanjem, trgovino, izmenjavo, posojanjem, popravljanjem ali predelovanjem strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva.

AKT

Direktiva Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L 256, 13.9.1991, str. 51–58)

Nadaljnje spremembe Direktive 91/477/EGS so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Vrednotenje Direktive Sveta 91/477/EGS z dne 18. junija 1991 o nadzoru nabave in posedovanja orožja, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/51/ES z dne 21. maja 2008 (COM(2015) 751 final z dne 18. novembra 2015)

Zadnja posodobitev 17.03.2016

Top