EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Materiali in izdelki v stiku z živili – dobra proizvodna praksa

Materiali in izdelki v stiku z živili – dobra proizvodna praksa

POVZETEK:

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 – dobra proizvodna praksa za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila o dobri proizvodni praksi* za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakonodaja se uporablja v vseh sektorjih in vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije materialov in izdelkov.
 • Podjetja morajo:
  • ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso,
  • vzpostaviti, izvajati in uporabljati učinkovit in dokumentiran sistem zagotavljanja kakovosti*,
  • vzpostaviti in vzdrževati učinkovit sistem za nadzor kakovosti,
  • pripraviti in hraniti ustrezno evidenco v papirni ali elektronski obliki v zvezi s specifikacijami, sestavami in predelavo glede varnosti posameznega izdelka in različnih proizvodnih postopkov.
 • Dobra proizvodna praksa se nanaša na predmete, kot so vsebniki, embalaža, papir, lepenka, črnilo in lepila, ki bi lahko prišli v stik z živili.
 • Sistemi zagotavljanja kakovosti upoštevajo:
  • znanje in spretnosti osebja ter organizacijo prostorov in opreme,
  • velikost podjetja, da se prepreči prekomerna obremenitev zanje.
 • Sistemi za nadzor kakovosti vključujejo:
  • spremljanje izvajanja dobre proizvodne prakse in
  • določitev in popravljanje tistih ukrepov, ki ne izpolnjujejo predpisanih standardov.
 • Sprememba (Uredba (ES) št. 282/2008) določa posebne sisteme zagotavljanja kakovosti za reciklirane polimerne materiale in izdelke, namenjene za stik z živili.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. avgusta 2008.

KLJUČNI POJMI

* Dobra proizvodna praksa: tisti vidiki zagotavljanja kakovosti, ki zagotavljajo, da so materiali in izdelki skladni s standardi kakovosti, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali povzročajo nesprejemljive spremembe v sestavi živil.

* Sistem zagotavljanja kakovosti: organizirani in dokumentirani predpisi, ki zagotavljajo, da materiali in izdelki dosegajo zahtevano kakovost.

AKT

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili (UL L 384, 29.12.2006, str. 75–78)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2023/2006 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.05.2016

Top