EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti atipični kokošji kugi

Boj proti atipični kokošji kugi

 

POVZETEK:

Direktiva 92/66/EGS – ukrepi EU za nadzor atipične kokošje kuge

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Atipična kokošja kuga je zelo nalezljiva bolezen pri perutnini in drugih pticah, ki vpliva predvsem na proizvodnjo jajc z resnimi družbenoekonomskimi posledicami. Cilj direktive je opredeliti odziv držav Evropske unije (EU) ob domnevnih in potrjenih izbruhih.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva se uporablja za perutnino in druge ptice v ujetništvu, vključno s tekmovalnimi golobi.
 • V primeru suma okužbe ali kontaminacije perutnine na gospodarstvu z atipično kokošjo kugo je treba takoj obvestiti ustrezne organe, na gospodarstvu uvesti uradni nadzor in vzpostaviti naslednje ukrepe:
  • zadevna perutnina mora biti zaprta brez stika z drugo perutnino;
  • ne sme biti nobenega neodobrenega premika oseb, vozil, drugih živali, perutninskega mesa, jajc, krme, odpadkov, opreme ali česar koli drugega, kar bi lahko prenašalo bolezen;
  • na vhodih in izhodih zgradb, v katerih je nastanjena perutnina, in gospodarstva samega se uredi razkuževanje;
  • na drugih gospodarstvih se lahko odredi nadzor, če obstaja razlog za sum kontaminacije.
 • Če je bolezen potrjena, se uvedejo naslednji ukrepi:
  • perutnina na gospodarstvu mora biti pokončana;
  • kontaminirani materiali morajo biti uničeni ali obdelani;
  • jajca in meso iz perutnine, zaklane med domnevno inkubacijsko dobo, je treba uničiti;
  • zgradbe, v katerih je bila nastanjena perutnina, je treba očistiti in razkužiti;
  • na gospodarstvo se ne sme vnašati perutnine še najmanj 21 dni po čiščenju;
  • območje najmanj 3 km okrog tega mesta se določi kot okuženo in 10 km kot ogroženo za vsaj 21 dni z uradnim nadzorom, kliničnimi pregledi in izolacijo perutnine.
 • Države EU morajo določiti nacionalni laboratorij za usklajevanje odziva na bolezen v sodelovanju z drugimi državami EU in referenčnim laboratorijem EU za atipično kokošjo kugo, ki je v Združenem kraljestvu (1).
 • Odobreno cepljenje proti bolezni se lahko izvaja tudi kot cepljenje v nujnih primerih, če pride do izbruha.
 • Vsaka država EU mora pripraviti načrt ukrepov v primeru izbruha bolezni za odziv na bolezen, ki je v skladu s postopki v tej direktivi, vključno z ustanovitvijo kriznega centra in lokalnih centrov za nadzor bolezni. Strokovnjaki Evropske komisije lahko izvedejo preglede na kraju samem, ki zagotavljajo, da ti obrati v celoti izpolnjujejo svoje obveznosti.
 • Države EU lahko zahtevajo finančno pomoč za obvladovanje atipične kokošje kuge v skladu z Odločbo 90/424/EGS.
 • Stalni odbor za rastline, živali, živila in krmo pomaga Komisiji pri obvladovanju atipične kokošje kuge.

Razveljavitev

Ta direktiva se razveljavlja in nadomešča z Uredbo (EU) 2016/429 od 21. aprila 2021.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 29. julija 1992. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. oktobra 1993.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (UL L 260, 5.9.1992, str. 1–20).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/66/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1–208).

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 26.10.2016(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).

Top