EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagotavljanje trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki ne ogroža njihovega preživetja

Zagotavljanje trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki ne ogroža njihovega preživetja

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 338/97 – varstvo prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Trgovinski nadzor

 • Za uvoz vzorcev ogroženih vrst v EU je potrebno uvozno dovoljenje, ki ga izda organ namembne države EU, ali obvestilo o uvozu.
 • Za izvoz iz EU je potrebno izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda organ države EU, v kateri so osebki.
 • V Prilogah od A do D k uredbi so navedene kategorije vrst.
 • Trgovina z vrstami, navedenimi v Prilogi A, na primer geparda, je prepovedana, prenos živih živali znotraj EU pa zahteva predhodno odobritev.
 • Za premik živih osebkov vrst iz Prilog B in C, kot sta kobra ali indijski mungo, veljajo pravila glede certificiranja in ustrezne nastanitve ter nege, Priloga D pa zajema druge primere tranzita živih živali, celih kož in rastlinskih proizvodov.
 • V posebnih okoliščinah se lahko uvedejo nadaljnje omejitve in države EU imajo lahko lastna strožja pravila.
 • Posebna pravila veljajo za osebke, ki so rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi, del osebnih predmetov ali namenjeni znanstvenim ustanovam.

Organizacija in sporočanje

 • Države EU morajo:

  • določiti carinske urade, ki bodo opravljali preverjanje,
  • določiti upravne in strokovne organe, odgovorne za izvajanje,
  • spremljati skladnost in kaznovati kršitve,
  • izdelovati poročila in izmenjavati informacije o izvajanju in morebitnih zavrnitvah dovoljenj.
 • Februarja 2014 je Evropska komisija izdala sporočilo, ki je sprožilo razpravo o pristopu EU do nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami. Temu je februarja 2016 sledil akcijski načrt Komisije za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. junija 1997.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 61, 3.3.1997, str. 1–69)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 338/97 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1–69)

Glejte prečiščeno različico

Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L 242, 7.9.2012, str. 13–45)

Glejte prečiščeno različico

Sklep Sveta (EU) 2015/451 z dne 6. marca 2015 o pristopu Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (UL L 75, 19.3.2015, str. 1–3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/736 z dne 7. maja 2015 o prepovedi vnosa osebkov nekaterih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v Unijo (UL L 117, 8.5.2015, str. 25–44)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o pristopu EU k boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Zadnja posodobitev 27.07.2017

Top