EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spletna podatkovna baza integrirane carinske tarife (TARIC)

Spletna podatkovna baza integrirane carinske tarife (TARIC)

 

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 2658/87 – tarifna in statistična nomenklatura ter skupna carinska tarifa

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravno podlago za integrirano tarifo EU TARIC in uvaja skupen sistem šifrskih oznak in uvrstitve blaga, poznan kot kombinirana nomenklatura (KN), ki je bistvenega pomena za obdelavo in objavo trgovinskih statistik EU.

KLJUČNE TOČKE

 • TARIC vsebuje vse stopnje carinskih dajatev in določena pravila EU, ki se uporabljajo za zunanjo trgovino. Ne vsebuje podatkov o nacionalnih davkih, kot je DDV.
 • KN je rezultat združitve nomenklature skupne carinske tarife* in Nimexe (statistične nomenklature EU).
 • TARIC temelji na KN in vsebuje dodatne pododdelke, imenovane podštevilke TARIC, ki se uporabljajo za blago, za katerega veljajo posebne carinske stopnje glede na poreklo ali za katerega veljajo drugi predpisi trgovinske politike.
 • Vsaka podštevilka KN ima osemmestno številčno oznako. Prvih šest številk se nanaša na številke in podštevilke harmoniziranega sistema, sedma in osma številka pa označujeta podštevilke KN. Deveta in deseta številka označujeta podštevilke TARICa.
 • Priloga I k uredbi določa stopnje dajatev ter se redno dopolnjuje in zlasti upošteva:
  • spremembe, ki so dogovorjene na mednarodni ravni;
  • spremembe v zvezi s statističnimi zahtevami, trgovinsko politiko, tehnološkim razvojem in razvojem trgovine, ter
  • potrebo po uskladitvi ali pojasnitvi besedila.
 • TARIC objavlja in upravlja Evropska komisija. Komisija dodeli številčne oznake, posodablja TARIC in obvešča države EU o spremembah. Zahtevke za spremembo KN lahko predložijo Komisija, države EU ali evropska trgovinska združenja.
 • Komisija vsako leto z uredbo objavi celotno različico KN in stopnje dajatev skupne carinske tarife, pri čemer upošteva spremembe Sveta in Komisije. Ta uredba se objavi v Uradnem listu najpozneje do 31. oktobra in se začne uporabljati 1. januarja naslednjega leta.
 • Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ki ga sestavljajo predstavniki vseh držav EU. Odbor je zadolžen za vsa vprašanja v zvezi s KN, TARIC ali drugimi nomenklaturami.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 10. septembra 1987.

OZADJE

TARIC, integrirana tarifa EU, je podatkovna baza, ki združuje poslovno in kmetijsko zakonodajo ter carinske tarife. To zagotavlja enotno uporabo v vseh državah EU in ponuja jasen pogled na vse predpise, ki jih je treba upoštevati pri uvozu v EU ali pri izvozu blaga iz EU.

Več informacij je na voljo na strani:

 • TARIC (Evropska komisija).

KLJUČNI POJMI

Skupna carinska tarifa: kombinacija uvrstitve blaga in carinske stopnje, ki se uporablja za vsako vrsto blaga in je veljavna v celi EU.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1–675).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 2658/87 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANA DOKUMENTA

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/396 z dne 13. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 71, 14.3.2018, str. 36–37).

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/507 z dne 26. marca 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 83, 27.3.2018, str. 11–12).

Zadnja posodobitev 07.02.2019

Top