EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enotni pogoji za trženje varnih proizvodov v EU (oznaka skladnosti)

POVZETEK:

Sklep št. 768/2008/ES – skupni okvir za trženje proizvodov v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Določa skupna načela in postopke, ki jih mora zakonodaja EU upoštevati pri usklajevanju pogojev za trženje proizvodov v EU in evropskem gospodarskem prostoru (EGP).
 • Vsebuje referenčne zahteve, ki jih je treba vključiti v revizijo zakonodaje o proizvodih. Je model za prihodnje usklajevanje zakonodaje o proizvodih.
 • Določa pravila za oznako CE*.

KLJUČNE TOČKE

 • Sklep navaja jasne opredelitve ključnih pojmov, kot so „proizvajalec“ , „dajanje na trg“ , „odpoklic“ ali „umik“ .
 • Za proizvajalce, uvoznike in distributerje v proizvodni verigi je določena jasna razmejitev odgovornosti.
 • Proizvajalci morajo zagotoviti, da so njihovi proizvodi skladni z ustrezno zakonodajo, in upoštevati postopek ugotavljanja skladnosti*. Ko je skladnost ugotovljena, morajo proizvod opremiti z oznako CE.
 • Uvozniki se morajo prepričati, da je proizvajalec upošteval postopek ugotavljanja skladnosti ter da je izdelek opremljen s potrebno dokumentacijo in oznako CE.
 • Distributerji morajo delovati vestno in preveriti, ali ima proizvod potrebno dokumentacijo in oznako CE.
 • Naveden je skupni niz različnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, znan kot moduli. Zakonodajalci morajo izbrati najbolj primernega glede na tveganje, ki ga proizvod morda pomeni.
 • Določena so enotna pravila za imenovanje in nadzorovanje priglašenih organov, ki izvajajo postopke za ugotavljanje skladnosti na podlagi zakonodaje EU. Pravila določajo njihove odgovornosti, ko je zahtevano ugotavljanje skladnosti proizvoda tretje stranke (tj. potrjevanje skladnosti s strani neodvisnega organa).
 • Pravila o nadzorovanju trga se nanašajo na proizvode, ki pomenijo tveganje za zdravje ali varnost ali niso skladni z ustrezno zakonodajo.

KLJUČNA POJMA

* Oznaka CE: znak, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami v zvezi z zdravjem, varnostjo in okoljem, ter je bil zanj izveden postopek za ugotavljanje skladnosti.

* Ugotavljanje skladnosti: proces ugotavljanja, ali proizvod izpolnjuje potrebne zahteve glede postopka, storitve, sistema, osebe ali organa.

OZADJE

Za podjetja oznaka CE pomeni, da se njihov proizvod lahko prosto giblje po evropskem gospodarskem prostoru (države EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška). Za potrošnike pa je to znak, da je izdelek, ki so ga kupili, skladen z evropsko zakonodajo o proizvodih.

AKT

Sklep št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep št. 768/2008/ES

9.7.2008

UL L 218, 13.8.2008, str. 82–128

Zadnja posodobitev 22.10.2015

Top