EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaščita kritične infrastrukture

Zaščita kritične infrastrukture

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/114/ES – ugotavljanje in določanje evropske kritične infrastrukture ter ocena potrebe za izboljšanje njene zaščite

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa postopek Evropske unije (EU) za ugotavljanje in določanje evropske kritične infrastrukture* (EKI) ter pristop za izboljšanje njene zaščite.

KLJUČNE TOČKE

Ugotavljanje in določanje EKI

 • Države EU izvajajo postopek ugotavljanja potencialne EKI, pri čemer jim po potrebi pomaga Evropska komisija. Pri tem bi morale uporabljati:
  • medsektorska merila, kot so možne žrtve, gospodarske posledice in javni vpliv, ter
  • sektorska merila, značilna za vrsto EKI.
 • Države EU izvajajo postopek skupnega določanja (npr. dialogi z drugimi državami EU) za potencialno EKI na njihovem ozemlju.
 • Države EU redno preverjajo ugotavljanje in določanje EKI.
 • Direktiva se uporablja samo za energetski in prevozni sektor (glejte Prilogo I k Direktivi). Sčasoma se v njeno področje uporabe lahko vključijo tudi drugi sektorji.

Varnostni načrti upravljavca

 • Države EU zagotovijo, da je za vsako EKI vzpostavljen varnostni načrt upravljavca (VNU).
 • Namen postopka VNU je opredeliti ključne zmogljivosti EKI ter obstoječe varnostne ukrepe za njihovo zaščito.

Varnostni uradniki za zvezo

 • Države EU zagotovijo, da se za vsako EKI določi varnostni uradnik za zvezo.
 • Uradnik deluje kot kontaktna točka med lastnikom/upravljavcem EKI in zadevnim organom države EU.

Poročanje

 • Države EU izvedejo ocene nevarnosti za EKI v letu dni od določitve kritične infrastrukture.
 • Države EU pošljejo Komisiji vsaki dve leti splošne podatke o vrstah tveganj, nevarnosti in šibkih točk.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 12. januarja 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 12. januarja 2011.

OZADJE

 • Za zaščito kritične infrastrukture so predvsem odgovorni nacionalni organi. Vendar je okvare kritične infrastrukture mogoče zaznati tudi zunaj nacionalnih meja. Zato je potrebna razsežnost EU, ki bo pomagala obvladati ta tveganja. Svet EU je leta 2007 sprejel sklepe o Evropskem programu za varovanje ključne infrastrukture (EPCIF). Cilj tega programa je izboljšati zaščito kritične infrastrukture pred vsemi vrstami groženj in nevarnosti.
 • Komisija je leta 2013 po pregledu Direktive 2008/114/ES določila nov pristop pri izvajanju Evropskega programa za varovanje ključne infrastrukture. Cilj tega pristopa je vzpostavitev skupnih orodij in skupnega pristopa v EU za zaščito in odpornost kritične infrastrukture, pri čemer bi se bolje upoštevale medsebojne odvisnosti kritične infrastrukture, industrije in državnih akterjev.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Kritična infrastruktura: zmogljivosti ali sistemi, bistveni za vzdrževanje ključnih družbenih funkcij, zdravja, varnosti, zaščite ter gospodarske ali družbene blaginje ljudi. Evropska kritična infrastruktura (EKI) je kritična infrastruktura v državah EU, katere okvara ali uničenje bi imelo resne posledice v najmanj dveh državah EU (npr. elektrarne ali naftovodi).

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta (ES) št. 2008/114 z dne 8. decembra 2008 o ugotavljanju in določanju evropske kritične infrastrukture ter o oceni potrebe za izboljšanje njene zaščite (UL L 345, 23.12.2008, str. 75–82).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2008/114/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije svetu in Evropskemu parlamentu – Varovanje kritične infrastrukture v boju proti terorizmu (COM(2004) 702 final z dne 20. oktobra 2004).

Zelena knjiga o Evropskem programu za varovanje ključne infrastrukture (COM(2005) 576 final z dne 17. novembra 2005).

Sporočilo Komisije o Evropskem programu za varovanje ključne infrastrukture (COM(2006) 786 final z dne 12. decembra 2006).

Delovni dokument služb Komisije o novem pristopu k Evropskemu programu za varovanje ključne infrastrukture: za večjo varnost evropske ključne infrastrukture (SWD(2013) 318 final z dne 28. avgusta 2013).

Zadnja posodobitev 14.11.2016

Top