EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poglobitev čezmejnega sodelovanja (Prümski sklep)

Poglobitev čezmejnega sodelovanja (Prümski sklep)

 

POVZETEK:

Sklep 2008/615/PNZ – čezmejno sodelovanje, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Namen tega sklepa je izboljšati čezmejno sodelovanje policijskih in pravosodnih organov držav EU za učinkovitejši boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Osredotoča se predvsem na avtomatizirano izmenjavo informacij. Prav tako se osredotoča na množične prireditve in boj proti terorizmu.

Sklep temelji na večstranski pogodbi, ki so jo leta 2005 podpisale Belgija, Nemčija, Španija, Francija, Luksemburg, Nizozemska in Avstrija. Preoblikovana je bila v pravni instrument, ki zavezuje vse države EU. Svet je posledično sprejel Prümski sklep in njegova izvedbena pravila.

KLJUČNE TOČKE

Ta sklep določa pravila glede:

 • avtomatiziranega dostopa do profilov DNK, daktiloskopskih podatkov* in določenih nacionalnih podatkov iz registrov vozil;
 • pošiljanja podatkov v zvezi z množičnimi prireditvami;
 • pošiljanja podatkov za namene preprečevanja terorističnih kaznivih dejanj;
 • drugih ukrepov za poglobitev čezmejnega policijskega sodelovanja.

Vzpostavitev nacionalnih podatkovnih zbirk in avtomatizirani dostop do podatkov

 • Države EU morajo vzpostaviti nacionalne zbirke podatkov o preiskavah DNK za namene preiskovanja kaznivih dejanj.
 • Referenčne podatke, ki vsebujejo nekodirajoči del DNK*, in referenčno številko, ki ne omogoča identifikacije posameznika, je treba dati na razpolago drugim državam EU za avtomatizirano iskanje*.
 • Iskanja se izvajajo prek nacionalnih kontaktnih točk s primerjavo profilov DNK*, vendar samo na podlagi posameznih primerov in na način zadetek/ni zadetka*.
 • Države EU morajo zagotoviti tudi referenčne podatke iz nacionalnih sistemov za avtomatsko identifikacijo prstnih odtisov (AFIS).
 • Iskanja se izvajajo s primerjavo daktiloskopskih podatkov in podobno kot pri iskanjih DNK samo v posameznih primerih na način zadetek/ni zadetka.
 • Nacionalnim kontaktnim točkam je treba z avtomatiziranim spletnim iskanjem zagotoviti tudi dostop do nekaterih podatkov iz nacionalnih registrov vozil.

Pošiljanja podatkov v zvezi z množičnimi prireditvami

 • V zvezi z množičnimi prireditvami, ki vključujejo več kot eno državo EU, morajo zadevne države druga drugi zagotoviti neosebne podatke*, kot je potrebno za namene preprečevanja kaznivih dejanj ter ohranjanje javnega reda in varnosti.
 • Osebne podatke se sme pošiljati samo, če bi te osebe lahko ogrozile javni red in varnost ali če se domneva, da bodo na prireditvi storile kaznivo dejanje. Podatki se smejo uporabljati samo v zvezi s prireditvijo, za katero so bili poslani, in jih je treba izbrisati takoj, ko je bil dosežen namen, vendar najpozneje eno leto po tem, ko so bili poslani.

Pošiljanje informacij za boj proti terorizmu

Države EU lahko v posameznih primerih in z nekaterimi omejitvami druga drugi pošiljajo naslednje podatke za preprečevanje terorističnih napadov:

 • ime in priimek,
 • datum in kraj rojstva,
 • opis okoliščin, na katerih temelji domneva, da bodo storjena kazniva dejanja.

Drugi ukrepi za krepitev čezmejnega policijskega sodelovanja

 • Države EU lahko izvajajo skupne patrulje in drugo skupno ukrepanje za preprečevanje kaznivih dejanj ter ohranjanje javnega reda in varnosti na ozemlju dane države EU.
 • Države EU si morajo medsebojno pomagati pri množičnih prireditvah, podobnih pomembnih dogodkih, katastrofah in težkih nesrečah.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 26. avgusta 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Daktiloskopski podatki: prstni odtisi, sledi prstnih odtisov (sledi prstnih odtisov so odtisi, ki niso vidni s prostim očesom in jih je treba strokovno analizirati), odtisi dlani, sledi odtisov dlani in templati takšnih podob, ki so shranjeni in se obdelujejo v avtomatizirani zbirki podatkov.
Nekodirajoči del DNK: kromosomska področja, ki ne vsebujejo nobenih genetskih informacij, tj. ki jim ni mogoče pripisati nobenih funkcionalnih lastnosti nekega organizma.
Avtomatizirano iskanje: postopek spletnega dostopa, katerega namen je poizvedovanje po zbirkah podatkov druge države EU oziroma nekaterih drugih oziroma vseh držav EU.
Profil DNK: črkovna ali številčna koda, ki predstavlja niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNK.
Postopek zadetka/ni zadetka: države medsebojno odobrijo omejen dostop do referenčnih podatkov v svojih podatkovnih zbirkah DNK in prstnih odtisov. Odobrijo tudi pravico do uporabe teh podatkov za avtomatizirano preverjanje prstnih odtisov in profilov DNK. Osebne informacije v zvezi z referenčnimi podatki državi prosilki niso na voljo.
Neosebni podatki: podatki, ki zajemajo posamezne profile DNK in se lahko uporabljajo za ugotavljanje ujemanja ali „zadetka“, vendar ne razkrivajo identitete osebe.

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 1–11).

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/617 z dne 27. marca 2017 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grčiji (UL L 89, 1.4.2017, str. 4–5).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/618 z dne 27. marca 2017 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem (UL L 89, 1.4.2017, str. 6–7).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/943 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Malti, Cipru in v Estoniji ter nadomestitvi sklepov 2014/731/EU, 2014/743/EU in 2014/744/EU (UL L 142, 2.6.2017, str. 84–86).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/944 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov v Latviji in nadomestitvi Sklepa 2014/911/EU (UL L 142, 2.6.2017, str. 87–88).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/945 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU (UL L 142, 2.6.2017, str. 89–92).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/946 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi daktiloskopskih podatkov na Slovaškem, v Bolgariji, Franciji, Češki republiki, Litvi, na Nizozemskem, Madžarskem, Cipru, v Estoniji, na Malti, v Romuniji in na Finskem ter nadomestitvi sklepov 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU in 2013/792/EU (UL L 142, 2.6.2017, str. 93–96).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/947 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi podatkov iz registrov vozil na Finskem, v Sloveniji, Romuniji, na Poljskem, Švedskem, v Litvi, Bolgariji, na Slovaškem in Madžarskem ter nadomestitvi sklepov 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU in 2014/264/EU (UL L 142, 2.6.2017, str. 97–99).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1866 z dne 12. oktobra 2017 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Češkem (UL L 266, 17.10.2017, str. 6–7).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1867 z dne 12. oktobra 2017 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Portugalskem (UL L 266, 17.10.2017, str. 8–9).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/1868 z dne 12. oktobra 2017 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Grčiji (UL L 266, 17.10.2017, str. 10–11).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/254 z dne 12. februarja 2016 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil v Latviji (UL L 47, 24.2.2016, str. 8–9).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/2047 z dne 18. novembra 2016 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Danskem (UL L 318, 24.11.2016, str. 8–9).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2016/2048 z dne 18. novembra 2016 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Danskem (UL L 318, 24.11.2016, str. 10–11).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2009 z dne 10. novembra 2015 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Poljskem (UL L 294, 11.11.2015, str. 70–71).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2049 z dne 10. novembra 2015 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Švedskem (UL L 300, 17.11.2015, str. 15–16).

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2050 z dne 10. novembra 2015 o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Belgiji (UL L 300, 17.11.2015, str. 17–18).

2010/482/EU: Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in priloge k Sklepu 2008/616/PNZ (UL L 238, 9.9.2010, str. 1–2).

Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12–72).

Zadnja posodobitev 04.05.2020

Top