EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS)

Skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot (NUTS)

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

KAJ JE NAMEN TE UREDBA?

  • Določa predpise za nomenklaturo statističnih teritorialnih enot (NUTS), tj. sistem, ki se uporablja predvsem za ocenjevanje ravni upravičenosti do strukturnih skladov Evropske unije (EU), in daje nomenklaturi statističnih teritorialnih enot pravni status.
  • Vsebuje tudi predpise glede prihodnjih sprememb klasifikacije. To naj bi zagotovilo, da se podatki nanašajo na isto regionalno enoto za določen čas. To je pomembno zlasti za statistične časovne vrste.

KLJUČNE TOČKE

Hierarhija NUTS

Za vsako državo EU so določene tri hierarhične ravni regionalnih podrazdelitev, ki temeljijo na minimalnih in maksimalnih prebivalstvenih pragov:

  • NUTS 1: večje socialno-ekonomske regije, npr. nemške Länder, belgijske regije, poljske regije, romunske makroregije;
  • NUTS 2: osnovne regije za izvajanje regionalnih politik, npr. belgijske province, danske regije, češke regije (oblasti);
  • NUTS 3: manjše regije za posebne analize, npr. bolgarske province (oblasti), italijanske province.

Tretja raven je podrazdelitev druge ravni, druga raven je podrazdelitev prve ravni, prva raven pa podrazdelitev držav. NUTS ne pokriva lokalne (občinske) ravni. Kadar prebivalstvo države EU kot celote ne dosega minimalnega praga za dano raven NUTS, teritorialno enoto NUTS na tej ravni predstavlja sama država.

Klasifikacijska merila

Pri NUTS je treba upoštevati obstoječe upravne enote v državah EU. Raven NUTS, ki ji ustreza obstoječa upravna raven, je določena na podlagi povprečnega števila prebivalstva njenih upravnih enot:

Raven

Minimalno število prebivalstva

Maksimalno število prebivalstva

NUTS 1

3 milijone

7 milijonov

NUTS 2

800 000

3 milijone

NUTS 3

150 000

800 000

Če za dano raven v državi EU ne obstajajo upravne ravni ustreznega obsega, se ta raven sestavi z združevanjem ustreznega števila manjših sosednjih upravnih enot. Nastale združene enote oblikujejo „neupravno raven“, na kateri mora vsaka neupravna enota upoštevati zgoraj navedene prebivalstvene pragove.

Sedanja klasifikacija NUTS, ki velja od 1. januarja 2015, vsebuje 98 regij na ravni NUTS 1, 276 regij na ravni NUTS 2 in 1 342 na ravni NUTS 3. Uredba (EU) št. 1319/2013 določa, da je razdelitev NUTS na raven 1, 2 in 3 veljavna od 1. januarja 2015.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 11. julija 2003.

OZADJE

  • Predvsem zaradi ocenjevanja ravni upravičenosti do strukturnih skladov EU na osnovi objektivnih in kvantitativnih meril je EU vse od 70. let 20. stoletja razvijala sistem, imenovan NUTS (nomenklatura statističnih teritorialnih enot), s katerim je geografsko razdelila svoj prostor za namene izračunavanja regionalne statistike.
  • Vse države EU imajo svoje sisteme vladnih in upravnih struktur, ki so bolj ali manj centralizirani. Izrazito se razlikujejo tudi po številu prebivalcev, površini in stopnji razvoja. NUTS je razvil Eurostat posebej ob upoštevanju teh raznolikih okoliščin.
  • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L154, 21.6.2003, str. 1–41).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1059/2003 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 11/2008 z dne 8. januarja 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 5, 9.1.2008, str. 13–14).

Uredba (EU) št. 99/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (UL L 39, 9.2.2013, str. 12–29).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 04.11.2016

Top