EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Solidarnostni sklad Evropske unije

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2012/2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • S to uredbo se ustanovi Solidarnostni sklad Evropske unije, ki zagotavlja finančno pomoč državam EU, ki se spopadajo z večjimi naravnimi nesrečami.
 • Novi predpisi, sprejeti leta 2014 (s spremembo Uredbe (EU) št. 661/2014), so poenostavili delovne postopke in pojasnili merila upravičenosti, sklad pa se je razširil in zajel tudi sušo.
 • Po izbruhu bolezni COVID-19 leta 2020 so se predpisi dodatno spremenili z Uredbo (EU) 2020/461, ki skladu omogoča, da zagotavlja finančno pomoč ne samo državam, ki se spopadajo z naravnimi nesrečami, temveč tudi z izrednimi razmerami večjih razsežnosti v javnem zdravju.

KLJUČNE TOČKE

Pogoji za pomoč ob nesrečah

 • Sklad lahko praviloma zagotovi finančno pomoč, če skupna neposredna škoda, ki jo je povzročila nesreča, preseže tri milijarde EUR (v cenah iz leta 2011) ali 0,6 % bruto nacionalnega dohodka (BND) države EU, pri čemer se uporabi nižja vrednost.
 • Uredba (EU) 2020/461 zajema izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju, kar pomeni katero koli življenjsko nevarnost ali drugačno resno nevarnost za zdravje biološkega izvora v upravičeni državi, ki resno ogroža zdravje ljudi in zahteva odločno ukrepanje za zaustavitev nadaljnjega širjenja. Take izredne razmere, zaradi katerih bi bila dodeljena pomoč, bi povzročile javnofinančno breme za upravičeno državo zaradi ukrepov za odzivanje na izredne razmere, ki po ocenah presega 1,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2011) ali 0,3 % njenega BND.
 • Čeprav je sklad predvsem usmerjen v večje nesreče, je pomoč na voljo tudi v primeru manjših regionalnih nesreč, za katere prag upravičenosti znaša 1,5 % bruto domačega proizvoda (BDP) regije ali 1 % BDP v primeru najbolj oddaljenih regij.

Strategije za preprečevanje nesreč in obvladovanje tveganja

Novi predpisi spodbujajo države EU k oblikovanju strategij za preprečevanje nesreč in obvladovanje tveganja, tako da zahtevajo predložitev poročil pred vložitvijo vlog in po njej. Če prizadete države večkrat zapored ne sprejmejo prava EU o preprečevanju tveganja nesreč, se jim lahko pomoč zmanjša ali zavrne.

Upravičene države

SSEU zajema države EU in države, ki se pogajajo za članstvo v EU.

Za kaj se uporablja Solidarnostni sklad Evropske unije?

 • Sklad dopolnjuje javno porabo samih držav za financiranje bistvenih nujnih ukrepov. Ti vključujejo:
  • usposobitev bistvene infrastrukture, npr. na področju energetike, vode, zdravja in izobraževanja;
  • začasno nastanitev in financiranje reševalnih služb za zadovoljitev neposrednih storitev;
  • zagotovitev preventivne infrastrukture, kot so nasipi;
  • ukrepe za zaščito kulturne dediščine;
  • ureditev okolice in
  • ukrepe za hitro zagotavljanje pomoči, tudi medicinske, prebivalstvu, ki so ga prizadele izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju, in za zaščito prebivalstva pred tveganjem izpostavljenosti, vključno s preprečevanjem, spremljanjem ali nadzorom širjenja bolezni, odpravljanjem hudih tveganj za javno zdravje in blažitvijo njihovega vpliva na javno zdravje.
 • Plačila iz sklada so omejena na financiranje ukrepov za odpravljanje škode, proti kateri se ni mogoče zavarovati, in jih je treba vrniti, če stroške odpravljanja škode pozneje krije tretja oseba.

Vloge za pomoč

Proračun

 • Solidarnostni sklad Evropske unije se financira zunaj običajnega proračuna EU, tj. z dodatnimi denarnimi sredstvi, ki jih zberejo države EU (glej Medinstitucionalni sporazum iz decembra 2013 in povzetek). Najvišji letni proračun znaša 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) in vključuje tudi vsa sredstva, ki ostanejo iz predhodnega leta.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

 • Uredba (ES) št. 2012/2002 se uporablja od 15. novembra 2002.
 • Uredba (EU) št. 661/2014 o spremembi se uporablja od 28. junija 2014.
 • Uredba (EU) 2020/461 o spremembi se uporablja od 1. aprila 2020.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3–8).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2012/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1–11).

Zadnja posodobitev 25.05.2020

Top