EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zagotavljanje higiene živil živalskega izvora

Zagotavljanje higiene živil živalskega izvora

Uredba (ES) št. 853/2004 opredeljuje posebna higienska pravila za živila živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti. Gre za ključni del higienskega paketa iz leta 2004 v zakonodaji Evropske unije o higieni živil.

AKT

Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora

POVZETEK

Cilj Uredbe je zagotavljati visoko raven varovanja potrošnikov glede varnosti živil in javnega zdravja. Dopolnjuje Uredbo (ES) št. 852/2004 o higieni živil, katere pravila zajemajo predvsem odobritev nosilcev v sektorju.

Pravila iz te uredbe veljajo za nepredelane in predelane proizvode živalskega izvora. Običajno ne veljajo za živila, ki vsebujejo tako proizvode rastlinskega izvora kot predelane proizvode živalskega izvora.

Države Evropske unije (EU) morajo registrirati in po potrebi odobriti obrate, ki proizvajajo živila živalskega izvora.

Sektorski pristop

Pravila za živila živalskega izvora iz te uredbe zajemajo naslednje glavne sektorje: meso, školjke, ribe in mleko. Skladno s tradicionalnimi načini proizvodnje Uredba nacionalnim organom za varnost živil omogoča, da za vsak sektor opredelijo posebne pogoje v okviru higienskih pravil.

V sektorju mesne industrije takšna pravila zajemajo, na primer, klavnice, razsek in izkoščevanje, označevanje zdravstvene ustreznosti kot tudi shranjevanje, prevoz in zorenje. Kar zadeva meso divjadi, je treba lovce izobraziti glede zdravstvenih in higienskih vidikov.

Pravila glede školjk in ribiških proizvodov zajemajo vse od proizvodnje in nabiranja do opreme, obratov, predelave in prevoza.

Meso

Ta sektor vključuje domače parkljarje in kopitarje (govedo, prašiči, ovce in koze), perutnino in lagomorfe (gojene ptice/kunci, zajci in glodavci), gojeno divjad, divjad, mleto meso, mesne pripravke in mehansko izkoščeno meso (MIM) ter mesne proizvode.

Drugi sektorji so še:

  • žive školjke,
  • ribiški proizvodi,
  • surovo mleko in mlečni izdelki,
  • jajca in jajčni izdelki,
  • žabji kraki in polži,
  • topljena živalska maščoba in ocvirki,
  • obdelani želodci, mehurji in čreva,
  • želatina,
  • kolagen.

Maja 2013 je Evropska komisija sprejela predloge za paket ukrepov za nadaljnje izboljšanje varnosti in zdravja v kmetijsko-živilski verigi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 853/2004

20.5.2004

-

UL L 139, 30.4.2012

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 853/2004 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in za organizacijo uradnega nadzora po uredbah (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (UL L 338, 22.12.2005)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004)

Uredba (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/41/ES z dne 21. aprila 2004 o razveljavitvi nekaterih direktiv o higieni živil in zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg nekaterih proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi, in o spremembi direktiv Sveta 89/662/EGS in 92/118/EGS in Odločbe Sveta 95/408/ES (UL L 157, 30.4.2004).

Zadnja posodobitev: 18.05.2014

Top