Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) – zagotavljanje varne hrane in krme v EU

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) – zagotavljanje varne hrane in krme v EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 178/2002 – splošna načela in zahteve živilske zakonodaje, ustanovitev Evropske agencije za varnost hrane in postopki za varnost hrane

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba utrjuje predpise o varnosti živil in krme v EU.
 • Ustanavlja tudi Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ki zagotavlja podporo znanstvenemu testiranju in ocenjevanju živil in krme.
 • Uredba ne zajema primarne pridelave za zasebno domačo rabo ali za domače ravnanje z živili.

KLJUČNE TOČKE

 • V prodajo se ne smejo dajati živila, ki so nevarna za zdravje ali neustrezna za prehrano. Upoštevajo se naslednji dejavniki:
  • običajni pogoji uporabe živila s strani potrošnika;
  • informacije, ki jih je potrošnik prejel;
  • kratkoročni in dolgoročni učinki na zdravje;
  • kumulativni toksični učinki;
  • posebna zdravstvena preobčutljivost posebnih skupin potrošnikov, na primer otrok.
 • Če katero koli živilo ali krma, ki je del serije, ni varno, se predpostavlja, da celotna serija ni varna.
 • Živilska zakonodaja velja za vse faze živilske verige, od pridelave, predelave, prevoza in distribucije do dobave. Živilska dejavnost mora zlasti:
  • zagotoviti sledljivost živil, krme in živali, namenjenih za proizvodnjo hrane, v vseh fazah pridelave in distribucije;
  • takoj umakniti živila ali krmo iz prometa ali odpoklicati izdelke, ki so že dobavljeni, če se štejejo za škodljive za zdravje;
  • obvestiti ustrezne organe in po potrebi potrošnike.
 • Agencija zagotovi znanstveno in strokovno podporo Evropski komisiji in državam EU na vseh področjih, ki vplivajo na varnost živil. Odgovorna je tudi za usklajevanje ocen tveganja, prepoznavanje nastajajočih tveganj in svetovanje pri obvladovanju kriznih razmer.
 • Kadar je tveganje ugotovljeno po analizi zdravstvenih tveganj, lahko države EU in Komisija sprejmejo začasne previdnostne ukrepe v skladu z visoko ravnjo varovanja zdravja.
 • Sistem hitrega obveščanja (RASFF), ki vključuje države EU, Komisijo in Agencijo, zagotavlja izmenjavo informacij o:
  • ukrepih za omejitev prometa živil ali njihov umik s trga;
  • ukrepih, sprejetih za nadzor uporabe živil;
  • zavrnitvi serije uvoženih živil.
 • Te informacije morajo po potrebi biti na voljo tudi javnosti.
 • Kadar živila ali krma predstavljajo resno in neobvladljivo tveganje za zdravje ali okolje, lahko nujni zaščitni ukrepi Komisije vključujejo ustavitev trgovine z izdelkom ali njegovega uvoza. Države EU lahko sprejmejo podobne ukrepe, če Komisiji ne uspe sprejeti ukrepov.
 • Skupaj z Agencijo in državami EU mora Komisija sestaviti splošni načrt za obvladovanje kriznih razmer, da zajame razmere, v katerih standardni zaščitni ukrepi za nujne primere ne zadoščajo. Kadar je ugotovljen tak primer, mora Komisija takoj ustanoviti krizno enoto, ki določi možnosti za varovanje zdravja ljudi.
 • Cilj EU je tudi varovati potrošnike pred goljufivimi ali zavajajočimi praksami v prometu z živili, kot je ponarejanje živil, in potrošnikom zagotoviti podlago za obveščeno izbiro v zvezi z živili.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 21. februarja 2002.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 178/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1–175).

Zadnja posodobitev 12.10.2017

Top