EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč

Z namenom zaščite zdravja ljudi in okolja Evropska unija (EU) postopoma opušča snovi, ki tanjšajo ozonski plašč. V ta namen je prepovedala proizvodnjo in prodajo najnevarnejših snovi, kot so klorofluoroogljikovodiki (CFC), za druge pa je določila določene postopke.

AKT

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

POVZETEK

ČEMU JE UREDBA NAMENJENA?

Določa pravila za proizvodnjo, uvoz, izvoz, prodajo, uporabo, zajem, recikliranje, predelavo in uničevanje snovi, ki škodujejo ozonskemu plašču. Določa tudi obveznosti poročanja ter ukrepe za izdelke in opremo, ki uporabljajo te snovi. Trikrat je bila nekoliko spremenjena.

KLJUČNE TOČKE

  • Proizvodnja in prodaja nadzorovanih snovi, kot so haloni (za gašenje požarov), metilbromid (za nadzor škodljivcev) in klorofluoroogljikovodiki (ki se uporabljajo v hladilnikih in klimatskih sistemih), katerih proizvodnja ali prodaja je regulirana, sta na splošno prepovedani.
  • Pod jasnimi pogoji pa so dovoljene nekatere izjeme: če se uporabljajo kot surovina, predelovalna sredstva in za laboratorijsko ali analitsko uporabo.
  • Uporaba metilbromida je prepovedana od marca 2010, razen med karantenami v nujnih primerih, ko gre za preprečevanje širjenja bolezni ali škodljivcev. V vsakem primeru mora Komisija podati svoje začasno dovoljenje.
  • Protipožarni sistemi in gasilni aparati, ki vsebujejo halon, se v določenih okoliščinah lahko uporabljajo. Na voljo je vedno več nadomestnih snovi in Uredba 744/2010 določa podrobne roke. Ti se gibajo od leta 2013 do 2040, odvisno od uporabe halona.
  • Uvoz in izvoz nadzorovanih snovi in izdelkov, ki jih vsebujejo, sta v osnovi prepovedana. Kjer so te snovi dovoljene, deluje sistem dovoljenj. Leta 2013 je komisija to nekoliko prilagodila za halone, ki se uporabljajo v zrakoplovih.
  • Na voljo morajo biti sistemi za zajetje, ki omogočajo uničenje, recikliranje ali predelavo nadzorovanih snovi, vsebovanih v opremi za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalkah, gasilnih aparatih, protipožarnih sistemih in opremi, ki vsebuje topila.

OD KDAJ VELJA TA UREDBA?

Od 1. januarja 2010.

KLJUČNI POJMI

Surovina: vsaka nadzorovana snov ali nova snov, ki gre skozi kemijsko preobrazbo v procesu, v katerem je njena prvotna sestava povsem spremenjena, in ki ima zanemarljive emisije.

Predelovalna sredstva: nadzorovane snovi, ki se uporabljajo kot kemijska predelovalna sredstva za področja uporabe, navedena v Prilogi III.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Generalnega direktorata Evropske komisije za podnebne ukrepe.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1005/2009

20.11.2009

Se ne uporablja, uredba velja neposredno. Vendar pa morajo države EU določiti pogoje za minimalno usposobljenost osebja (1. 1 .2010) in določiti pravila za sankcije v primeru kršitev (30. junij 2011).

UL L 286, 31.10.2009, str. 1-30

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba Komisije (EU) št. 744/2010

8.9.2010

-

UL L 218, 19.8.2010, str. 2-8

Uredba Komisije (EU) št. 1087/2013

25.11.2013

-

UL L 293, 5.11.2013, str. 28

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2013

25.11.2013

-

UL L 293, 5.11.2013, str. 29-30

Poznejše spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1005/2009 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima zgolj dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 02.04.2015

Top