Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Načrt za energetsko učinkovitost EU 2011

Načrt za energetsko učinkovitost EU 2011

Energetska učinkovitost je ključna sestavina energetske politike Evropske unije (EU) in učinkovito sredstvo v boju proti podnebnim spremembam, za zniževanje stroškov energije in zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dobaviteljev.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Načrt za energetsko učinkovitost 2011 (COM(2011) 109 final z dne 8. marca 2011).

POVZETEK

Energetska učinkovitost je ključna sestavina energetske politike Evropske unije (EU) in učinkovito sredstvo v boju proti podnebnim spremembam, za zniževanje stroškov energije in zmanjševanje odvisnosti od zunanjih dobaviteljev.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa načrte, ki spodbujajo gospodarstvo, ki spoštuje vire planeta; izvaja nizkoogljične sisteme; izboljšuje energetsko neodvisnost EU in krepi zanesljivost oskrbe.

KLJUČNE TOČKE

OZADJE

Ta načrt tvori enega od ciljev 20-20-20 iz svežnja ukrepov EU za podnebne spremembe in energijo do leta 2020. Druga dva cilja sta: do leta 2020 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990 in doseči 20 % energije EU iz obnovljivih virov.

Več informacij je na voljo na spletnih mestih Evropske komisije za energetsko učinkovitost, okoljsko primerno zasnovo in inteligentno energijo za Evropo.

KLJUČNI POJMI

Deljene pobude se nanašajo na splošne razmere, v katerih se lastniki in najemniki izogibajo plačilu za izboljšanje energetske učinkovitosti nepremičnin, saj imajo oboji od tega koristi.

POVEZANI AKTI

Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10-35).

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1-56).

Zadnja posodobitev 27.08.2015

Top