Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Energetska učinkovitost stavb

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Energetska učinkovitost stavb

Stavbe predstavljajo 40 % skupne porabe energije v Evropski uniji (EU). Sektor se veča, z njim pa tudi njegovo povpraševanje po energiji. Z njihovimi omejitvami bo EU zmanjšala svojo energetsko odvisnost in emisije toplogrednih plinov in napredovala k cilju splošnega zmanjšanja porabe energije za 20 % do leta 2020.

AKT

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb

POVZETEK

Stavbe predstavljajo 40 % skupne porabe energije v Evropski uniji (EU). Sektor se veča, z njim pa tudi njegovo povpraševanje po energiji. Z njihovimi omejitvami bo EU zmanjšala svojo energetsko odvisnost in emisije toplogrednih plinov in napredovala k cilju splošnega zmanjšanja porabe energije za 20 % do leta 2020.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj zakonodaje je izboljšati energetsko učinkovitost stavb v EU ob upoštevanju različnih podnebnih in lokalnih pogojev. Določa minimalne zahteve in skupno metodologijo. Zajema energijo, uporabljeno za ogrevanje, toplo vodo, hlajenje, prezračevanje in razsvetljavo.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalni organi morajo določiti stroškovno učinkovite minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti. Pregledati jih je treba najmanj vsakih pet let.

Zajemati morajo ogrevalne sisteme, sisteme tople vode, klimatske in velike prezračevalne sisteme.

Komisija je odgovorna za vzpostavitev metodologije za izračun optimalnih ravni stroškov za zahteve glede energetske učinkovitosti.

Nove stavbe morajo izpolnjevati minimalne standarde in vsebovati visoko učinkovite alternativne energetske sisteme. Stavbe, ki jih javni organi uporabljajo kot lastniki, morajo doseči status skoraj nič-energijskih stavb* do 31. decembra 2018, druge nove stavbe pa dve leti pozneje.

Pri obstoječih stavbah, na katerih poteka večja prenova, je treba izboljšati energetsko učinkovitost tako, da izpolnjujejo zahteve EU.

Nacionalni organi vodijo sistem izdajanja energetskih izkaznic. Izkaznice zagotavljajo morebitnim kupcem ali najemnikom informacije o uvrstitvi stavbe in priporočilih za stroškovno učinkovite izboljšave. Navedene morajo biti v tržnih oglasih pri prodaji ali oddaji prostorov.

Nacionalni organi morajo poskrbeti, da so uvedeni programi pregledovanja ogrevalnih in klimatskih sistemov.

Komisija bo do 1. januarja 2017 ocenila napredek, dosežen pri ciljih energetske učinkovitosti in po potrebi podala nadaljnje predloge.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 8. julija 2010.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o stavbah.

KLJUČNI POJMI

* Skoraj nič-energijska stavba: stavba, ki ima zelo veliko energetsko učinkovitost. Za skoraj nič potrebne energije ali zelo majhno količino potrebne energije bi v zelo veliki meri morala zadostovati energija iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

UL L 153, 18.6.2010, str. 13-35

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb (UL L 81, 21.3.2012, str. 18-36).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Finančna pomoč za energetsko učinkovitost stavb (COM(2013) 225 final z dne 18. aprila 2013).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Napredek držav članic pri skoraj nič-energijskih stavbah (COM(2013) 483 final/2 z dne 28. junija 2013).

Zadnja posodobitev 06.08.2015

Top