EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistični podatki v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

Statistični podatki v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1338/2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila o tem, kako je treba zbirati in predstaviti statistične podatke v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu, da bi se zagotovili primerljivi podatki med vsemi državami EU.

To bo pomagalo EU, da oblikuje učinkovito politiko javnega zdravja in podpre nacionalne strategije na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Statistični podatki, ki jih zberejo države EU, Islandija, Lihtenštajn in Norveška, se pošljejo statističnemu uradu EU, Eurostatu.

Zbirajo se statistični podatki o naslednjih temah:

 • zdravje in z njim povezani dejavniki:
  • zaznavanje zdravja;
  • telesno in duševno funkcioniranje in invalidnost;
  • stopnje obolevnosti*, razčlenjene po diagnozah;
  • nezgode in poškodbe;
  • življenjski slog (telesna dejavnost, prehrana, kajenje, uživanje alkohola in drog itd.) ter okoljski, socialni in poklicni dejavniki;
  • dostopnost in uporaba ustanov zdravstvene oskrbe;
  • demografske informacije in informacije o socialno-ekonomskem položaju posameznikov;
 • zdravstveno varstvo:
  • ustanove;
  • osebje;
  • stroški in financiranje;
 • vzroki smrti:
  • značilnosti v zvezi s pokojnikom;
  • regija;
  • glavni vzroki smrti;
 • nezgode pri delu, poklicne bolezni in druge z delom povezane zdravstvene težave:
  • oseba, na katero se to nanaša;
  • nezgoda ali bolezen in njena resnost;
  • organizacija in delovno mesto;
  • vključeni vzroki in dejavniki.

Uredbi (ES) št. 1338/2008 je sledilo več izvedbenih uredb, ki določajo podrobnejša pravila in postopke v zvezi z drugimi vidiki zbiranja zdravstvenih statističnih podatkov:

 • Uredba (EU) št. 328/2011 – registrirani primeri smrti in mrtvorojenosti v vsaki državi EU;
 • Uredba (EU) št. 349/2011 – zbiranje statističnih podatkov glede nezgod pri delu;
 • Uredba (EU) št. 141/2013 – Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu;
 • Uredba (EU) 2015/359 – oblikovanje statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 20. januarja 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Obolevnost: razširjenost bolezni ali posebne bolezni na zemljepisnem območju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (UL L 354, 31.12.2008, str. 70–81).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (UL L 77, 14.3.1998, str. 3–7).

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (EU) št. 328/2011 z dne 5. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede statistike vzrokov smrti (UL L 90, 6.4.2011, str. 22–24).

Uredba Komisije (EU) št. 349/2011 z dne 11. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede nezgod pri delu (UL L 97, 12.4.2011, str. 3–8).

Uredba Komisije (EU) št. 141/2013 z dne 19. februarja 2013 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede Evropske ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) (UL L 47, 20.2.2013, str. 20–48).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) 2015/359 z dne 4. marca 2015 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede statističnih podatkov o izdatkih in financiranju zdravstvenega varstva (UL L 62, 6.3.2015, str. 6–15).

Zadnja posodobitev 29.09.2015

Top