EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo

Zaradi finančne krize, ki je prizadela globalno gospodarstvo na koncu leta 2008, je bila potrebna vzpostavitev Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM) za pomoč državam Evropske unije (EU), ki so se znašle v težavah, s čimer je bila ohranjena finančna stabilnost EU.

AKT

Uredba Sveta (EU) št. 407/2010 z dne 11. maja 2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

POVZETEK

Zaradi finančne krize, ki je prizadela globalno gospodarstvo na koncu leta 2008, je bila potrebna vzpostavitev Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM) za pomoč državam Evropske unije (EU), ki so se znašle v težavah, s čimer je bila ohranjena finančna stabilnost EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pogoje in postopke za dodelitev finančne pomoči EU državi EU, ki se zaradi dogodkov, nad katerimi nima nadzora, sooča s hudimi gospodarskimi ali finančnimi težavami ali z grožnjo le-teh.

KLJUČNE TOČKE

Finančna pomoč

Pomoč je dodeljena v obliki posojila ali kreditne linije*, odobrene zadevni državi EU. V ta namen lahko Evropska komisija v imenu EU najame posojila na kapitalskih trgih ali pri finančnih institucijah, v skladu s sklepom, ki ga sprejme Svet Evropske unije s kvalificirano večino.

Postopek

Država EU, ki potrebuje pomoč, se s Komisijo v povezavi z Evropsko centralno banko (ECB) posvetuje glede ocene svojih finančnih potreb. Nato Komisiji predloži osnutek programa za gospodarsko in finančno prilagoditev.

Sklep o odobritvi kreditne linije vsebuje naslednje informacije:

  • pogoje za finančno pomoč,
  • splošne pogoje gospodarske politike, povezane s finančno pomočjo EU (npr. ukrep fiskalne konsolidacije za zmanjšanje javnega dolga),
  • odobritev programa za prilagoditev, ki ga pripravi država prejemnica.

Komisija v rednih intervalih preverja, ali je gospodarska politika države prejemnice v skladu z njenim programom za prilagoditev in s pogoji, ki jih določi Svet za nadaljevanje prejemanja finančne pomoči, izplačane v obrokih.

Združljivost z drugimi mehanizmi za finančno podporo

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo je združljiv s srednjeročnim aranžmajem, ki zagotavlja finančno pomoč za plačilne bilance. Poleg tega ne izključuje uporabe sredstev iz skladov zunaj EU, npr. Mednarodnega denarnega sklada.

Proračun EFSM

EFSM se financira iz proračuna EU. Komisija lahko v imenu EU najame posojila v skupnem znesku največ 60 milijard EUR na finančnih trgih. Posojila so zavarovana s proračunom EU.

EFSM je bil aktiviran za Irsko in Portugalsko v skupnem znesku 46,8 milijard EUR (22,5 milijard EUR za Irsko in 24,3 milijard EUR za Portugalsko), ki je bil izplačan v 3 letih (2011-2014).

Julija 2015 je bil EFSM uporabljen za zagotavljanje kratkoročne pomoči (premostitvenega posojila) Grčiji v znesku 7,16 milijard EUR.

Posebni dogovori potekajo v zvezi z izpostavljenostjo držav zunaj evroobmočja.

OZADJE

Evropski mehanizem za stabilnost (EMS) utrjuje in združuje EFSM in Evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF), tj. dva instrumenta, ki sta začasno uvedena zaradi krize državnega dolga, s katerima danes soobstaja.

Sčasoma bo EMS postal glavni mehanizem za podporo za države evroobmočja, ki se soočajo z začasnimi težavami pri izposoji denarja na finančnih trgih zaradi ravni njihovega dolga. Njegova prvotna največja posojilna zmožnost je znašala 500 milijard EUR na podlagi kapitala v znesku 704,8 milijard EUR. EMS financirajo države EU glede na razdelitveni ključ ECB*.

Posojila financira EMS, ki najema posojila na finančnih trgih, zavarujejo pa jih njegovi delničarji (države evroobmočja). Posojila so pridobljena na podlagi strogih pogojev, vključno z vrnitvijo javnih financ na vzdržne ravni.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 13. maja 2010.

Več informacij:

KLJUČNI POJMI

* Kreditna linija: pooblastilo, ki ga izda Svet na predlog Komisije za državo EU glede črpanja sredstev iz EFSM do določene zgornje meje za določeno časovno obdobje.

* Razdelitveni ključ ECB: ta ključ je izračunan za odražanje deleža posamezne države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Ta dejavnika imata enakovredno ponderiranje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 407/2010

13.5.2010

-

UL L 118, 12.5.2010, str. 1-4

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 2015/1360

8.8.2015

-

UL L 210, 7.8.2015, str. 1-2

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top