EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sklep

Sklep je zavezujoč pravni akt, ki se lahko splošno uporablja ali ima določenega naslovnika. Sklep je del sekundarne zakonodaje EU, ki temelji na načelih in ciljih, določenih v pogodbah EU (primarna zakonodaja).

V skladu s členom 288 Pogodbe o delovanju EU je sklep v celoti zavezujoč.

Sklep je lahko zakonodajen ali nezakonodajen akt.

Sklepi so zakonodajni akti, kadar jih sprejmeta skupaj:

  • Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku ali
  • Evropski parlament v sodelovanju s Svetom ali
  • Svet v sodelovanju z Evropskim parlamentom po posebnem zakonodajnem postopku.

Sklepi so pogosto nezakonodajni akti, ki jih na splošno, vendar ne izključno, sprejme Evropska komisija po prenosu pooblastil (delegirani akti) ali za izvajanje zakonodajnega akta (izvedbeni akti).

GLEJ TUDI

Top