EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uporaba osebne varovalne opreme

Uporaba osebne varovalne opreme

 

POVZETEK:

Direktiva 89/656/EGS – minimalne zdravstvene in varnostne zahteve za osebno varovalno opremo, ki jo uporabljajo delavci

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa zahteve za oceno, izbiranje in pravilno uporabo osebne varovalne opreme* pri delu. Prednost je treba dati ukrepom kolektivnega varstva.

KLJUČNE TOČKE

Obveznosti delodajalcev

Osebna varovalna oprema mora izpolnjevati ustrezna pravila EU o zasnovi in izdelavi ob upoštevanju zdravja in varnosti (glejte Uredbo (EU) 2016/425 – zagotavljanje varne osebne varovalne opreme za uporabnike) in pogojev, določenih v tej direktivi. Delodajalec mora zagotoviti ustrezno opremo brezplačno in poskrbeti za njeno brezhibno delovanje in higienske razmere.

Ocena osebne varovalne opreme

Pred izbiro osebne varovalne opreme mora delodajalec oceniti, v kolikšnem obsegu oprema izpolnjuje pogoje, določene v Direktivi. To vključuje analizo tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti z drugimi sredstvi, ter opredelitev in primerjavo zahtevanih lastnosti opreme.

Pravila za uporabo

Države EU morajo sprejeti splošna pravila za uporabo osebne varovalne opreme in/ali pravila, ki urejajo primere in stanja, ko mora delodajalec zagotoviti tako opremo. Potrebno je predhodno posvetovanje z organizacijami delodajalcev in delavcev. Priloge k direktivi vsebujejo informacije za oblikovanje takšnih pravil:

  • vzorčna preglednica tveganj (Priloga I),
  • okvirni seznam osebne varovalne opreme (Priloga II),
  • okvirni seznam dejavnosti in področij, kjer je zahtevana osebna varovalna oprema (Priloga III).

Obveščanje delavcev, posvetovanje in sodelovanje z delavci

Delavci morajo biti obveščeni o vseh sprejetih ukrepih. Potekati morata posvetovanje in sodelovanje o zadevah, ki jih ureja ta direktiva.

V skladu z Direktivo 89/391/EGS mora tehnične prilagoditve prilog sprejeti Evropska komisija, ki ji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki iz držav EU.

Ocenjevalno poročilo

Ocena o praktičnem izvajanju Direktive je bila objavljena leta 2017.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 12. decembra 1989, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesi do 31. decembra 1992.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Osebna varovalna oprema: oprema, ki je načrtovana in izdelana tako, da jo posameznik nosi ali drži tako, da ga varuje pred enim ali več tveganji, ki bi lahko ogrozila njegovo zdravje in varnost. Opredelitev pojma ne vključuje več elementov, kot so oprema, ki jo uporabljajo službe za nujno pomoč in reševalne službe in oprema za samoobrambo ali plašenje. Taka oprema se mora uporabiti, kadar obstoječih tveganj ni mogoče zadostno omejiti s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali z organizacijskimi delovnimi postopki.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/656/EGS z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (tretja posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 393, 30.12.1989, str. 18–28).

Nadaljnje spremembe Direktive 89/656/EGS so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2018

Top