EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vseživljenjsko učenje: evropske kvalifikacije

Vseživljenjsko učenje: evropske kvalifikacije

POVZETEK:

Uvedba evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje – priporočilo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Ustvarja skupni program, imenovan evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), v pomoč državam EU in njihovim zavodom za izobraževanje, delodajalcem ter posameznikom za primerjanje kvalifikacij v sistemih izobraževanja in usposabljanja v EU. Ta pripomoček je bistven za razvoj evropskega trga zaposlovanja.

KLJUČNE TOČKE

 • Evropsko ogrodje kvalifikacij omogoča, da so kompetence in kvalifikacije preglednejše, temu je namenjen instrument za spodbujanje programa Erasmus+. S pomočjo standardne dokumentacije dopolnjuje evropsko ogrodje kvalifikacij tudi evropske službe za zaposlovanje (EURES) in pobudo Europass, ki pomagajo Evropejcem najti delo ali usposabljanje kjer koli v Evropi.
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij, ki zajema tako visokošolsko izobraževanje (univerze in podobne institucije) kot poklicno usposabljanje, bo s tem, ko omogoča delavcem in študentom, da se njihove kvalifikacije priznavajo zunaj lastne države, pomagalo povečati njihovo mobilnost.
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij je pripomoček, ki temelji bolj na učnih izidih kakor na trajanju študija. Glavni deskriptorji referenčnih ravni so:
  • spretnosti (sposobnost uporabe znanja za izvedbo nalog in reševanje problemov),
  • kompetence (sposobnost uporabe znanja ali spretnosti v delovnem ali študijskem okolju) in
  • znanje.
 • Jedro evropskega ogrodja kvalifikacij sestavlja osem referenčnih ravni, ki opisujejo, kaj učenec zna, razume in je sposoben narediti. Tako se na primer, raven 1 (osnovno splošno znanje) nanaša na osebo brez usposabljanja ali izobrazbe, medtem ko se raven 8 (najvišja raven znanja) nanaša na osebo, ki je pridobila doktorat.
 • Evropsko ogrodje kvalifikacij ni namenjeno temu, da bi zamenjalo nacionalna ogrodja kvalifikacij, temveč olajšanju sodelovanja med njimi. V vsaki državi, ki sodeluje v evropskem ogrodju kvalifikacij, je vzpostavljena nacionalna točka za usklajevanje, ki usklajuje izvajanje na nacionalni ravni in skrbi za informacije o tem, kako se nacionalne kvalifikacije umeščajo v evropsko ogrodje kvalifikacij.

OZADJE

Leta 1999 je bolonjska deklaracija spodbudila mobilnost in preglednost izobraževanja v EU. Medtem se je EU z bolonjskim procesom približala primerljivemu, združljivemu in usklajenemu sistemu visokošolskega izobraževanja, ki je sprožil potrebo po podobnem ukrepu, ki bi zajemal poklicno usposabljanje.

AKT

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (UL C 111, 6.5.2008, str. 1–7)

Zadnja posodobitev 12.01.2016

Top