EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vseživljenjsko učenje – ključne kompetence

Vseživljenjsko učenje – ključne kompetence

 

POVZETEK:

Priporočilo 2006/962/ES o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Poziva vlade EU, naj bo poučevanje in učenje ključnih kompetenc del strategij vseživljenjskega učenja. Priporočilo ugotavlja osem ključnih kompetenc, ki so temeljne za vsakega posameznika v družbi, ki temelji na znanju.

KLJUČNE TOČKE

 • Osem ključnih kompetenc je:
 • 1.

  Sporazumevanje v maternem jeziku: sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v ustni in pisni obliki.

 • 2.

  Sporazumevanje v tujem jeziku: kot zgoraj, vendar vključuje sposobnosti posredovanja (tj. povzemanja, parafraziranja, tolmačenja ali prevajanja) in medkulturnega razumevanja.

 • 3.

  Matematična, znanstvena in tehnološka kompetenca: temeljne tehnike računanja, razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije pri znanih človeških potrebah (kot so medicina, promet ali komunikacije).

 • 4.

  Digitalna pismenost: varna in kritična uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju.

 • 5.

  Učenje učenja: sposobnost učinkovitega obvladovanja lastnega učenja, individualno in v skupinah.

 • 6.

  Socialne in državljanske kompetence: sposobnost učinkovitega in konstruktivnega sodelovanja v socialnem in poklicnem življenju ter dejavne in demokratične udeležbe, zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah.

 • 7.

  Samoiniciativnost in podjetnost: sposobnost uresničevanja svojih zamisli skozi ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov.

 • 8.

  Kulturna zavest in izražanje: sposobnost spoštovanja pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, kot so glasba, literatura ter upodabljajoče in vizualne umetnosti.

 • Evropska komisija:
  • prispeva k nacionalnim prizadevanjem za razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja;
  • uporablja osem ključnih kompetenc za spodbujanje vzajemnega učenja in izmenjave dobrih praks;
  • spodbuja širšo uporabo osmih ključnih kompetenc v sorodnih politikah EU;
  • poroča o doseženem napredku vsaki dve leti.
 • Leta 2009 se je EU dogovorila o novem strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) do leta 2020. Ta je nadomestil prejšnji ET 2010. Prepoznal je potrebo, da se morata vseživljenjsko učenje in mobilnost uresničevati s sistemi izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ki so bolj odzivni na spremembe in bolj odprti za širši svet.
 • Leta 2014 je Erasmus+ prevzel program vseživljenjskega učenja in šest drugih prej ločenih programov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

OZADJE

V vse bolj globaliziranem svetu posamezniki potrebujejo širok razpon spretnosti za prilagajanje in uspevanje v hitro spreminjajočem se okolju. Izvirni program vseživljenjskega učenja je bil načrtovan tako, da bi ljudem ponudil učne priložnosti kadar koli v življenju.

Več informacij je na voljo:

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo 2006/962/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (UL L 394, 30.12.2006, str. 10–18).

Zadnja posodobitev 10.10.2016

Top