Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski inštitut za enakost spolov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski inštitut za enakost spolov

Evropski inštitut za enakost spolov pomaga evropskim institucijam in državam EU pri vključevanju načela enakosti v njihove politike in v boju proti diskriminaciji na podlagi spola. Institut o tem vprašanju obvešča tudi državljane Evropske unije (EU).

POVZETEK

Enakost spolov je temeljna pravica po Lizbonski pogodbi in prednostna politika Evropske unije (EU). A da bi dosegli resnično enakost spolov na področju poklicnega in zasebnega življenja, je potreben nadaljnji napredek.

V tem smislu ima Evropski inštitut za enakost spolov pomembno vlogo pri zagotavljanju strokovnega znanja, ki je potrebno za razvoj politik v EU.

Cilji inštituta

Inštitut prinaša evropskim institucijam in državam EU tehnično strokovno znanje, da bi pomagal:

  • spodbujati in krepiti enakost spolov;
  • vključevati načelo enakosti spolov v vse politike EU in iz njih izhajajoče nacionalne politike;
  • v boju proti diskriminaciji na podlagi spola;
  • povečevati ozaveščenost državljanov EU, zlasti s konferencami in oglaševalskimi kampanjami.

Podlaga za delo Inštituta so objektivni, primerljivi in zanesljivi podatki na evropski ravni. Inštitut je odgovoren za zbiranje, analiziranje in razširjanje teh informacij.

Analizira tudi informacije, ki jih zberejo mednarodne organizacije in države zunaj EU. Prispeva tudi k vključevanju načela enakosti spolov v evropsko zunanjo politiko.

Inštitut spodbuja izmenjavo izkušenj in dialog med vsemi zainteresiranimi stranmi, zlasti med socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in raziskovalnimi centri.

Delovanje

Inštitut izvaja svoje naloge neodvisno in pregledno. Vodi ga upravni odbor s podporo direktorja in pomočjo strokovnega posvetovalnega foruma. Njegov sedež je v Vilni (Litva).

Sodeluje predvsem z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu in Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 19. januarja 2007.

AKT

Uredba (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov (UL L 403, 30.12.2006, str. 9–17)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1922/2006 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 30.10.2015

Top