Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uskladitev sistemov socialne varnosti

Uskladitev sistemov socialne varnosti

POVZETEK:

Uredbe (ES) št. 883/2004 - o uskladitvi sistemov socialne varnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Predpisuje skupne predpise za zaščito pravic iz socialne varnosti znotraj EU (prav tako pa tudi znotraj Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice).

Potrjuje, da se države EU odločajo na podlagi vidikov, kot so upravičenci njihovih sistemov socialne varnosti, ravni ugodnosti in pogoji za upravičenost.

Ta uredba o uskladitvi sistemov socialne varnosti ne nadomešča nacionalnih sistemov z enim samim evropskim sistemom.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba pokriva vsa tradicionalna področja socialne varnosti, in sicer:

bolezen,

materinstvo in očetovstvo,

starostno pokojnino,

predčasno upokojitev in invalidne pokojnine,

dajatve za preživele družinske člane in pogrebnine,

brezposelnost,

družinske dajatve,

nezgode pri delu in poklicno bolezen.

Upravičencem je zagotovljeno plačilo njihovih dajatev, kritje zdravstvene oskrbe in prejemanje družinskih dajatev, tudi če se preselijo v drugo državo članico EU.

Upravičenci

Vsi državljani EU (in njihove družine), ki jih krije zakonodaja o socialni varnosti države članice EU, lahko koristijo ugodnosti teh predpisov uskladitve. Veljajo tako za zaposlene in samozaposlene, javne uslužbence, študente in upokojence kot tudi za osebe, ki so brezposelne, še ne delajo ali pa ne delajo več.

Predpisi veljajo tudi za državljane držav, ki niso članice EU, in njihove družinske člane, ki zakonito prebivajo v EU.

Osnovna načela

Upravičenci:

so kriti po zakonodaji samostojne države, premije pa se jim izplačujejo v tej državi. Organizacije, ki vodijo socialno varnost, določijo sodno pristojnost, ki ji pripadajo (načelo enotne veljavne zakonodaje),

imajo enake pravice in odgovornosti kot državljani države, v kateri so kriti (načelo enake obravnave ali nediskriminacije),

imajo zagotovljeno, da se jim pri izračunu ugodnosti upoštevajo prejšnje dobe zavarovanja, dela ali bivanja v drugih državah (načelo seštevanja dob),

lahko, če so upravičeni do denarne dajatve v državi, prevzamejo to dajatev, če ne živijo v tisti državi (načelo izvoza dajatev, v vseh državah članicah EU, kjer biva upravičenec oz. njegovi družinski člani).

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EHIC)

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (brezplačna) omogoča osebam bivanje v drugi državi članici EU, ki ni njihova država stalnega prebivališča, vključno s prazniki, in dostop do zdravstvenega varstva med njihovim bivanjem pod enakimi pogoji ter za enako ceno kot osebam, ki so zavarovane v tej državi. Stroške plača/povrne sistem socialne varnosti njihove matične države. Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja izdaja zavod zdravstvenega zavarovanja v državi zavarovane osebe.

Instrumenti uskladitve sistemov socialne varnosti

Institucije se morajo na vse zahteve odzvati v razumnih rokih in morajo sporočiti kakršne koli informacije, ki jih zahtevajo zadevne osebe, da lahko le-te uveljavljajo svoje pravice po tej uredbi. Uredba predpisuje predpise za zagotavljanje, da institucije držav članic EU tesno sodelujejo in si vzajemno pomagajo za korist državljanov.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Čeprav je bila sprejeta leta 2004, se je začela uporabljati (v skladu z njenim členom 91) šele 1. maja 2010. To je datum, ko se je začel uporabljati akt o določitvi postopka njenega izvajanja (Uredba (ES) št. 987/2009) (glejte člen 97 izvedbene uredbe).

OZADJE

Za več informacij si oglejte Koordinacija sistemov socialne varnosti EU na spletni strani Evropske komisije.

AKT

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 200, 7.6.2004, str. 1-49)

POVEZANI AKTI

Uredba (EK) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1–42)

Zadnja posodobitev 16.12.2015

Top