EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prožna varnost – ključni element pri posodobitvi trga dela EU

Prožna varnost – ključni element pri posodobitvi trga dela EU

POVZETEK:

Skupna načela prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo – COM(2007) 359 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo poudarja štiri posebna področja politike, na katerih lahko prožna varnost* prinese koristi tako delodajalcem kot zaposlenim. Prvim to pomeni prožno delovno silo. Slednjim pa zagotavlja varnost pred dolgoročno brezposelnostjo.

Sporočilo predstavlja smernice za doseganje teh dveh ciljev.

KLJUČNE TOČKE

Politike prožne varnosti se lahko uporabljajo z:

zanesljivimi in prožnimi pogodbami, ki temeljijo na posodobljeni delovni zakonodaji in kolektivnih pogodbah,

možnostmi za vseživljenjsko učenje, ki bi zaposlenim omogočile ponovno usposabljanje in izpolnitev pogojev za novo zaposlitev, ki bi bila na voljo,

nacionalnimi politikami, ki bi pomagale začasno brezposelnim osebam, da se zaposlijo na novem delovnem mestu,

sodobnimi sistemi socialne varnosti, ki zagotavlja ustrezno dohodkovno podporo in spodbuja mobilnost delavcev.

Prožna varnost bi morala:

usklajevati pravice in odgovornosti delodajalcev, zaposlenih, iskalcev zaposlitve in javnih organov,

prilagoditi nacionalne okoliščine, zlasti trge dela in industrijske odnose,

zmanjšati razkorak med delavci, vključenimi na trg dela in izključenimi iz njega,

obravnavati zaposlovanje in odpuščanje znotraj podjetja in pomagati pri prehodih z enega delovnega mesta na drugega,

spodbujati enak dostop do delovnih mest za moške in ženske,

spodbujati zaupanje in sodelovanje med javnimi organi in socialnimi partnerji,

zagotoviti pravično razdelitev finančnih stroškov in koristi med podjetja, posameznike in javne proračune.

OZADJE

Prožna varnost velja za ključno sestavino pri izvajanju strategije EU za rast in delovna mesta, saj pomaga podjetjem in zaposlenim, da se prilagodijo izzivom in priložnostim, ki jih prinaša globalizacija.

KLJUČNI POJMI

* Prožna varnost: celostna strategija za združitev prožnosti in varnosti na trgu dela. Cilj je upoštevati potrebe tako delodajalcev kot zaposlenih.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti: nova in boljša delovna mesta v povezavi s prožnostjo in varnostjo (COM(2007) 359 final z dne 27. junija 2007)

Zadnja posodobitev 28.10.2015

Top