EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Čas vožnje in čas počitka v sektorju cestnega prevoza

Čas vožnje in čas počitka v sektorju cestnega prevoza

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 561/2006 o času vožnje, odmorih in času počitka

Uredba (EU) št. 165/2014 o tahografih v cestnem prevozu

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

 • V Uredbi (ES) št. 561/2006, kot je spremenjena z Uredbo (EU) 2020/1054, so opredeljena pravila glede časa vožnje, odmorov in časa počitka za voznike tovornjakov in avtobusov, ki so namenjena izboljšanju pogojev dela in varnosti v cestnem prometu.
 • Uredba (EU) št. 165/2014, kot je spremenjena z Uredbo (EU) 2020/1054, določa zahteve v zvezi s konstrukcijo, vgradnjo, uporabo, testiranjem in nadzorom tahografov, s katerimi morajo biti opremljena vozila, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 561/2006.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba (ES) št. 561/2006:

 • se uporablja za prevoz blaga po cesti z vozili, katerih skupna masa presega 3,5 tone, in za prevoz potnikov po cesti z vozili, ki so zaradi svoje stalne opreme primerna za prevoz več kot devetih oseb (skupaj z voznikom);
 • se od 1. julija 2026 uporablja za prevoz blaga po cesti v mednarodnem prevozu in kabotaži z vozili (vključno z morebitnimi priklopniki ali polpriklopniki), katerih skupna masa presega 2,5 tone;
 • se uporablja ne glede na državo, v kateri je vozilo registrirano, za prevoz po cesti v EU in med državami EU, Švico in državami Evropskega gospodarskega prostora.

Najnižja starost

Spremljevalci voznikov in sprevodniki morajo biti stari najmanj 18 let, razen v nekaterih primerih pripravniki za spremljevalce voznikov, katerih najnižja starost je 16 let (za več podrobnosti glej člen 5).

Pravila o času vožnje, odmorih in času počitka

Podrobna pravila za te čase so opredeljena v členih 6, 7, 8 in 9. Med pravila spadajo:

 • največji dnevni čas vožnje ne presega 9 ur, vendar se lahko največ dvakrat na teden podaljša na 10 ur;
 • največji tedenski čas vožnje ne presega 56 ur;
 • največji skupni čas vožnje katerih koli dveh zaporednih tednov ne presega 90 ur;
 • voznik mora po 4,5 ure vožnje imeti najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor, razen če si ne vzame časa počitka;
 • dnevni čas počitka traja najmanj 11 ur in se lahko v katerih koli dveh zaporednih tednih največ trikrat na teden skrajša na 9 ur;
 • redni tedenski čas počitka traja najmanj 45 ur in skrajšani tedenski čas počitka najmanj 24 ur.

Minimalni pogoji za izvajanje uredbe

 • Direktiva 2006/22/ES, kot je spremenjena z Direktivo (EU) 2020/1057, določa minimalne pogoje za izvajanje Uredbe (ES) št. 561/2006 in Uredbe (ES) št. 165/2014 (glej oddelek o tahografih spodaj).
 • Prizadeva si zagotoviti ustrezno uporabo in usklajeno razlago socialnih predpisov o cestnem prometu z določitvijo minimalnih zahtev za enotno in učinkovito preverjanje skladnosti držav EU z ustreznimi določbami. Namen takšnih preverjanj je zmanjšanje števila kršitev in njihovo preprečevanje.
 • Zahteva, da države EU uvedejo sistem ocenjevanja tveganja za prevozna podjetja na podlagi relativnega števila in teže vseh kršitev, ki jih stori posamezno podjetje. Podjetja z visoko stopnjo tveganja je treba preverjati natančneje in pogosteje.

Tahografi

 • Na podlagi Uredbe (EU) št. 165/2014 (glej povzetek) je treba tahografe vgraditi v vsa vozila nad 3,5 tone, ki prevažajo blago po cesti, in vozila, ki lahko prevažajo več kot devet oseb (vključno z voznikom), z nekaterimi izjemami. Od 1. julija 2026 morajo biti tahografi vgrajeni v vozila nad 2,5 tone, ki so udeležena v mednarodnem cestnem prevozu in kabotaži.
 • Tehnologija tahografov se je iz sprva analogne preselila v digitalno in nato iz digitalne v naprednejšo digitalno, tj. pametno.
 • Uredba (EU) št. 165/2014 je uvedla pravila o pametnih tahografih – novi generaciji vgrajenih naprav za uveljavitev zakonodaje EU o času vožnje in počitka poklicnih voznikov. Pametni tahografi so obvezni v vseh novih vozilih, registriranih po 15. juniju 2019. Pametni tahografi zagotavljajo samodejno beleženje časa vožnje, odmorov in časa počitka ter obdobja razpoložljivosti in drugih del, ki jih izvaja voznik, s satelitskim določanjem. Izboljšati bi morali skladnost s predpisi in omogočiti zgodnje zaznavanje goljufij in zlorab.

Uredba o spremembi (EU) 2020/1054

Pravila, uvedena z uredbo o spremembi, vključujejo naslednje.

 • Prevozna podjetja morajo organizirati delo voznikov tako, da se lahko v vsakem obdobju štirih zaporednih tednov vrnejo v operativni center delodajalca, v katerem so ponavadi bazirani v državi EU, ali v svoj kraj prebivališča in tam preživijo vsaj en redni tedenski čas počitka (ali tedenski čas počitka, ki traja več kot 45 ur in je nadomestilo za skrajšani tedenski čas počitka).
 • Vozniki morajo imeti možnost za 45-urni tedenski počitek v spolu primerni nastanitvi z ustreznimi spalnimi in sanitarnimi prostori (tj. zunaj kabine vozila) na stroške prevoznega podjetja, ki je delodajalec.
 • Voznikom se skrajšani in redni tedenski čas počitka ne smeta prekiniti več kot dvakrat z drugimi dejavnostmi, ki skupaj ne presegajo ene ure, kadar ti vozniki spremljajo vozila na trajektu ali vlaku. Gre samo za primer voznikov, ki imajo dostop do spalne kabine na trajektu ali vlaku in v primeru rednega tedenskega počitka je prekinitev mogoča samo, kadar je predvideno, da bo vožnja trajala osem ur ali več.

OD KDAJ SE TE UREDBE UPORABLJAJO?

 • Uredba (EU) 2020/1054, ki spreminja Uredbo (ES) št. 561/2006 in Uredbo (EU) št. 165/2014, se uporablja od 1. avgusta 2020, čeprav se bosta člen 1(15) in člen 2(12) uporabljala od 31. decembra 2024.
 • Uredba (ES) št. 561/2006 se uporablja od 11. aprila 2007, z izjemo člena 10(5), člena 26(3) in (4) ter člena 27, ki so začeli veljati 1. maja 2006.
 • Uredba (EU) št. 165/2014 se uporablja od 2. marca 2015, z izjemami, navedenimi v njenem členu 48.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 (UL L 102, 11.4.2006, str. 1–14).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L 60, 28.2.2014, str. 1–33).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35–44).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 26.11.2020

Top