Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS)

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMS)

Ta direktiva zagotavlja okvir za čezmejne avdiovizualne medijske storitve, da se izboljša notranji trg proizvodnje in distribucije programov in zagotovijo pogoji lojalne konkurence.

POVZETEK

Ta direktiva določa pravne, ureditvene in upravne določbe glede zagotavljanja in distribucije avdiovizualnih medijskih storitev.

Katere ponudnike medijskih storitev*zadeva?

Ta direktiva se uporablja za ponudnike medijskih storitev, kadar:

je sedež podjetja ponudnika medijskih storitev v državi Evropske unije (EU), pri čemer se v isti državi članici sprejemajo tudi uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami,

je sedež podjetja ponudnika medijskih storitev v eni državi EU, uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami pa se sprejemajo v drugi državi EU,

je sedež podjetja ponudnika medijskih storitev v državi EU, uredniške odločitve v zvezi z avdiovizualnimi medijskimi storitvami pa se sprejemajo v tretji državi,

ponudnik storitve uporablja satelitsko povezavo države EU,

ponudnik storitve uporablja satelitsko zmogljivost, ki pripada državi EU.

V kakšni meri se uporablja svoboda prenašanja?

Države EU ne omejujejo prenašanja avdiovizualnih medijskih storitev, ki izhajajo iz drugih držav EU, razen če programske vsebine vsebujejo nasilje ali pornografijo, ki so lahko škodljive za občutljivost mladoletnikov.

Prav tako lahko prenašanje omejijo, če ocenijo, da so ogroženi javni red, zdravje in varnost ali varstvo potrošnikov.

Kakšne so obveznosti medijskih storitev?

Ponudniki medijskih storitev morajo potrošnikom zagotoviti naslednje informacije:

svoje ime,

svoj geografski naslov,

svoje podatke za stik,

informacije o pristojnih regulatornih ali nadzornih organih.

Zaščita mladoletnikov

Da bi zaščitili mladoletnike pred negativnimi učinki programov s pornografsko ali nasilno vsebino med njihovim oddajanjem, mora biti pred njimi akustično opozorilo oziroma morajo biti ves čas trajanja programa označeni z vizualnim simbolom.

Spodbujanje sovraštva

Avdiovizualne medijske storitve ne smejo vsebovati nikakršnega spodbujanja sovraštva glede rase, spola, veroizpovedi ali narodnosti.

Dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev

Ponudniki morajo zagotoviti boljšo dostopnost svojih storitev ljudem z motnjami vida ali sluha.

Pravica do informacij

Države EU lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da nekaterih dogodkov, ki so zelo pomembni za družbo, ni mogoče razširjati ekskluzivno z omejevanjem dostopa pomembnega dela javnosti te države EU do teh informacij. Vsaka država EU lahko sestavi seznam takih dogodkov in načine izvajanja.

Za potrebe kratkih aktualnih reportaž ima vsak izdajatelj televizijskega programa v državi EU pravico do dostopa do kratkih izsekov dogodka velikega javnega interesa, ki so predmet ekskluzivnega razširjanja.

Spodbujanje evropskih in neodvisnih del

Izdajatelji televizijskih programov morajo vsaj 10 % svojega oddajnega časa ali 10 % svojega programskega proračuna nameniti evropskim delom, ki so jih ustvarili producenti, neodvisni od izdajateljev televizijskih programov, pri čemer je izključen čas, namenjen:

novicam,

športnim prireditvam,

nagradnim igram,

oglaševanju,

storitvam teleteksta,

televizijski prodaji.

V primeru avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo države EU zagotovijo, da ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo spodbujajo produkcijo in dostop do evropskih del. V okviru tega lahko ponudniki avdiovizualnih storitev finančno prispevajo k proizvodnji evropskih del ali določijo del in/ali veliko prostora v svojih sporedih programov za evropska dela.

Avdiovizualno komercialno obveščanje

Ponudniki medijskih storitev zagotavljajo avdiovizualna komercialna sporočila*. Ta sporočila morajo izpolnjevati nekatere pogoje:

biti morajo zlahka prepoznavna. Prikrita avdiovizualna komercialna sporočila so prepovedana,

ne smejo vsebovati subliminalnih tehnik,

ne smejo škodljivo vplivati na človeško dostojanstvo,

ne smejo biti diskriminacijska,

ne smejo spodbujati vedenja, škodljivega za okolje,

ne smejo vsebovati sporočil v zvezi z alkoholnimi pijačami, izrecno namenjenih mladoletnikom,

ne smejo promovirati tobačnih izdelkov,

ne smejo promovirati zdravil ali zdravljenj, ki so na voljo le na recept,

ne smejo povzročati moralne ali telesne škode mladoletnikom.

Nekateri programi ali medijske storitve so lahko sponzorirani*. V tem primeru morajo izpolnjevati druge vrste zahtev:

ne smejo vplivati na uredniško neodvisnost ponudnika medijskih storitev,

ne smejo neposredno spodbujati k nakupu ali najemu blaga,

gledalci morajo biti obveščeni o pogodbi o sponzorstvu.

Prodaja izdelka* je dovoljena v nekaterih okoliščinah in v nekaterih vrstah programov.

Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja

Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja sta jasno ločena od uredniške vsebine z optičnimi, akustičnimi ali prostorskimi sredstvi.

Prenašanje televizijskih filmov (iz česar so izvzete nadaljevanke, nanizanke in dokumentarci), kinematografskih del in poročil lahko televizijsko oglaševanje ali televizijska prodaja prekine enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja najmanj 30 minut.

Ta direktiva razveljavlja direktivo 89/552/ES.

KLJUČNI POJMI

* Ponudnik medijskih storitev: fizična ali pravna oseba, ki je uredniško odgovorna za izbiro vsebine avdiovizualne medijske storitve in določa način, na katerega bo ta organizirana.

* Avdiovizualno komercialno sporočilo: slikovne podobe z zvokom ali brez njega, ki so namenjene neposredni ali posredni promociji blaga, storitev ali podobe fizične ali pravne osebe, ki opravlja gospodarsko dejavnost.

* Sponzorstvo: vsak prispevek javnih ali zasebnih podjetij ali fizičnih oseb, ki se ne ukvarjajo z opravljanjem avdiovizualnih medijskih storitev ali produkcijo avdiovizualnih del, za financiranje avdiovizualnih medijskih storitev ali programov, da bi uveljavile svoje ime, blagovno znamko, podobo, dejavnosti ali izdelke.

* Promocijsko prikazovanje izdelka: vključevanje izdelka, storitve ali njune blagovne znamke, tako da se pokažejo v programu, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo.

AKT

Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2010/13/EU

5.5.2010

-

UL L 95, 15.4.2010, str. 1–24

Zadnja posodobitev 21.09.2015

Top