EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Državljanska pobuda

This summary has been archived and will not be updated. See 'Državljanska pobuda' for an updated information about the subject.

Državljanska pobuda

Državljani Evropske unije (EU) imajo pravico do pobude, na podlagi katere lahko pozovejo Evropsko komisijo, da predlaga pravni akt na katerem koli področju svoje pristojnosti. To je prvi primer čeznacionalne participativne demokracije.

AKT

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi

POVZETEK

Državljani Evropske unije (EU) imajo pravico do pobude, na podlagi katere lahko pozovejo Evropsko komisijo, da predlaga pravni akt na katerem koli področju svoje pristojnosti. To je prvi primer čeznacionalne participativne demokracije.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila in postopke, ki urejajo državljansko pobudo.

KLJUČNE TOČKE

Za zagotovitev dovolj široke podpore mora državljansko pobudo podpreti en milijon državljanov iz vsaj četrtine držav EU, kar zdaj pomeni sedem držav. Potrebno je tudi najmanjše število podpisnikov iz vsake od teh držav, tj. približno sorazmerno številu prebivalcev (padajoča sorazmernost).

Organiziranje državljanske pobude

Za izvedbo pobude morajo državljani ustanoviti „odbor državljanov“, ki ga sestavlja vsaj sedem članov s prebivališčem v vsaj sedmih državah EU. Vsi morajo biti dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. Pobuda mora biti prijavljena na spletnem mestu Evropske komisije. Če so merila za prijavo, določena v Uredbi, izpolnjena, Komisija prijavo potrdi, organizatorji pa imajo na voljo eno leto, da zberejo podpise (izjave o podpori).

Podpis državljanske pobude

Ista starostna meja za volilno pravico velja za osebe, ki podpišejo izjavo o podpori. Te izjave lahko pripravijo v papirni obliki ali prek spleta, če so organizatorji vzpostavili spletni sistem zbiranja.

Milijon podpisov. Kaj pa zdaj?

Komisija ima tri mesece časa, da prouči pobudo. V tem času se sestane z organizatorji, ki imajo prav tako priložnost, da pobudo predstavijo na javni predstavitvi v Evropskem parlamentu. Komisija predstavi uradni odgovor, v katerem pojasni, kaj namerava storiti, in poda razloge za to odločitev. Komisija ni obvezna predlagati zakonodaje.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. aprila 2012.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o državljanski pobudi.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 211/2011

31.3.2011

1.4.2012

UL L 65, 11.3.2011, str. 1-22

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 268/2012 z dne 25. januarja 2012 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L 89, 27.3.2012, str. 1-2)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 887/2013 z dne 11. julija 2013 o nadomestitvi Priloge II in Priloge III k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (U L 247, 18.9.2013, str. 11-19)

Sporočilo Komisije o evropski državljanski pobudi: „Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!“ (COM(2014) 177 final z dne 19. marca 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 531/2014 z dne 12. marca 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L 148, 20.5.2014, str. 52-53)

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 887/2013 z dne 11. julija 2013 o nadomestitvi Priloge II in Priloge III k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L 235, 8.8.2014, str. 19-19)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1070 z dne 31. marca 2015 o spremembi Prilog III, V in VII k Uredbi (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (UL L 178, 8.7.2015, str. 1-11)

Sporočilo Komisije o evropski državljanski pobudi: „Eden izmed nas“ (COM(2014) 355 final z dne 28. maja 2014)

Zadnja posodobitev 08.07.2015

Top