EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski parlament

Evropski parlament

 

POVZETEK:

Člen 14 Pogodbe o Evropski uniji (PEU)

Členi 223–234 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) – vloga, sestava in delovanje Evropskega parlamenta

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV

Določajo vlogo, pristojnosti, sestavo, naloge in volilni postopek Evropskega parlamenta (v nadaljnjem besedilu: Parlament).

KLJUČNE TOČKE

Parlament je institucija Evropske unije, ki jo za državljane EU neposredno izvolijo državljani EU. Tako zastopa več kot 500 milijonov državljanov EU in v tem smislu predstavlja demokratično oblast. Svoj sedež ima v Strasbourgu (Francija). Poslanci Evropskega parlamenta so z neposrednimi volitvami (od leta 1979) izvoljeni za obdobje petih let s svobodnim in tajnim glasovanjem, določeno pa je tudi število poslancev iz posamezne države EU. Parlament, kakršen je znan danes, je pravzaprav rezultat združitve treh nekdanjih skupščin Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (Pogodba o združitvi iz leta 1965).

Pristojnosti

Pristojnosti Parlamenta so se razvijale z zaporednimi spremembami evropskih Pogodb. Pristojnosti vključujejo:

 • pristojnost odločanja (nosilec odločitev):
  • izvajanje zakonodajne oblasti skupaj s Svetom na večini področij pristojnosti EU;
  • pravica, da od Evropske komisije zahteva predložitev zakonodajnega predloga (člen 225 PDEU);
  • odločanje o proračunu EU skupaj s Svetom;
  • za zunanje delovanje EU (odločitve EU o sklepanju zunanjih sporazumov) je potrebno soglasje Parlamenta ali posvetovanje z njim;
 • nadzorno oblast nad izvršilnimi institucijami EU (Komisija in Svet), zlasti z zagotavljanjem političnega nadzora nad Komisijo (s predlogom nezaupnice) ali ustnimi ali pisnimi vprašanji Svetu. Parlament lahko izvaja nadzor tudi nad drugimi institucijami EU, kot je Evropska centralna banka (člen 284 PDEU);
 • pristojnost imenovanja s sodelovanjem pri imenovanju komisarjev, varuha človekovih pravic in članov Računskega sodišča.

Naloge

Zakonodaja

 • V okviru rednega zakonodajnega postopka (člen 294 PDEU) je Parlament enakopraven Svetu. Postopek se uporablja na večini področij politike, ki vključujejo:
  • prevoz
  • okolje
  • kmetijstvo
  • energetsko varnost
  • priseljevanje
  • pravosodje
  • javno zdravje.
 • Parlament posreduje tudi pri aktih, sprejetih v okviru posebnih zakonodajnih postopkov, pri čemer poda svoje mnenje (postopek posvetovanja) ali soglasje (postopek odobritve).
 • Odobritev Parlamenta je potrebna za številne vrste sporazumov z državami zunaj EU ali mednarodnimi organizacijami, kot so pridružitveni sporazumi ali sporazumi na področjih, ki jih pokriva redni zakonodajni postopek (na primer trgovinski sporazumi). S Parlamentom se je treba posvetovati tudi o vseh drugih oblikah mednarodnih sporazumov (člen 218 PDEU).

Proračun

Parlament je enakopraven s Svetom pri celotnem postopku sprejemanja letnega proračuna EU. Postopek sprejemanja proračuna sestoji iz enega branja v Parlamentu in Svetu, v primeru nestrinjanja pa se skliče spravni odbor, da se doseže soglasje o skupnem besedilu (člen 314 PDEU).

Nadzor nad izvajanjem

Parlament lahko izvaja nadzor nad Komisijo, izvršilno vejo oblasti EU:

Sprememba Pogodb

 • Pravica do pobude Parlamentu omogoča, da predlaga spremembe Pogodb.
 • Parlament sodeluje v konvenciji, ki preučuje osnutke predlaganih sprememb, ki so bili vloženi v redni postopek za spremembo Pogodb.
 • Z njim se je treba posvetovati za spreminjanje pogodb v okviru poenostavljenega revizijskega postopka.

Sestava

Razdelitev sedežev med države EU upošteva več dejavnikov:

 • ohranjanje ustrezne sorazmernosti med sedeži, ki so dodeljeni državam EU, in njihovim prebivalstvom;
 • omogočanje Parlamentu, da preuči pomembna politična vprašanja, tudi za manj poseljene države EU;
 • skupno število poslancev ne sme preseči določenega praga, da delo Parlamenta ne bi bilo ovirano.

Evropski svet na pobudo Parlamenta in z njegovo odobritvijo soglasno sprejme sklep o sestavi Parlamenta (člen 14(2) PEU). Pogodbi EU določata osnovna pravila o njegovi sestavi:

 • Parlament sestavljajo predstavniki državljanov EU;
 • število poslancev Parlamenta skupaj s predsednikom ne sme preseči 751;
 • najmanjše število sedežev na državo EU je šest;
 • največje število sedežev na državo EU je 96;
 • razdelitev sedežev mora temeljiti na načelu „padajoče sorazmernosti“. To pomeni, da bolj številčno je prebivalstvo neke države, več poslancev ima; vendar pa posamezni poslanec večje države tako predstavlja sorazmerno večje število državljanov, kot bi jih v primeru manjše države.

ZBIRNA PREGLEDNICA

Pogodba

Členi

Zadeva

Pogodba o Evropski uniji (PEU)

14

Vloga in sestava Parlamenta

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Delovanje Evropskega parlamenta

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 14 (UL C 202, 7.6.2016, str. 22–23).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C 202, 7.6.2016, str. 1–388).

POVEZANI DOKUMENTI

Protokol št. 6 o določitvi sedežev institucij ter nekaterih organov, uradov, agencij in služb Evropske unije (Edini člen (a)) (UL C 202, 7.6.2016, str. 265).

Sklep Evropskega sveta 2013/312/EU z dne 28. junija 2013 o sestavi Evropskega parlamenta (UL L 181, 29.6.2013, str. 57–58).

Zadnja posodobitev 15.12.2017

Top