EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije

 

POVZETEK:

Člen 16 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 237 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 238 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 239 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 240 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 241 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 242 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 243 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV?

Določajo vlogo, sestavo in delovanje Sveta Evropske unije, ki zastopa vlade držav EU.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

Sestava

Glasovanje

  • Vse razprave in glasovanja Sveta so javni.
  • Svet v večini primerov odloča s kvalificirano večino. To pomeni, da mora kot splošno pravilo za sprejetje odločitve:
    • 55 % držav (pri 28 državah članicah to pomeni 16 držav),
    • ki predstavljajo vsaj 65 % celotnega prebivalstva EU, glasovati za sprejetje.
  • Predlog lahko zavrnejo, samo če proti glasujejo vsaj štiri države, ki predstavljajo najmanj 35 % celotnega prebivalstva EU.
  • Svet v primeru nekaterih občutljivih zadev, kot sta zunanja politika in obdavčitev, odloča soglasno.
  • Navadna večina držav zadostuje za odločanje o postopkovnih in administrativnih vprašanjih.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člen 16 (UL C 202, 7.6.2016, str. 24).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 237 (UL C 202, 7.6.2016, str. 153).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 238 (UL C 202, 7.6.2016, str. 153–154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 239 (UL C 202, 7.6.2016, str. 154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 240 (UL C 202, 7.6.2016, str. 154).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 241 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 242 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 3 – Svet – Člen 243 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155).

Zadnja posodobitev 11.12.2017

Top