EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Informacije o pnevmatikah glede na izkoristek goriva, zavorne zmogljivosti in stopnje hrupa

Informacije o pnevmatikah glede na izkoristek goriva, zavorne zmogljivosti in stopnje hrupa

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2020/740 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Namen te uredbe je potrošnikom zagotoviti več informacij pri izbiri novih pnevmatik za njihova vozila. Oznake pnevmatik v zvezi z lastnostmi in učinkovitostjo, na primer na snegu in ledu, so vidnejše in bolj informativne. To bo končnim uporabnikom* pomagalo upoštevati lastnosti, kot so varnost, varovanje zdravja ter gospodarska in okoljska učinkovitost.
 • Zakonodaja je namenjena spodbujanju trajnejših in varnih pnevmatik z velikim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa.
 • Spreminja Uredbo (EU) 2017/1369 (glej povzetek).

KLJUČNE TOČKE

Uredba:

 • se uporablja za pnevmatike za osebne avtomobile (pnevmatike C1), avtobuse, lahka in težka tovorna vozila ter lahke in težke priklopnike (pnevmatike C2 in C3) ter obnovljene pnevmatike*, ko bo na voljo primerna preskusna metoda;
 • se ne uporablja za nekatere specializirane razrede pnevmatik, kot na primer za pnevmatike za profesionalno terensko rabo, vozila, prvič registrirana pred 1. oktobrom 1990, ali za rabljene pnevmatike, razen kadar so take pnevmatike uvožene iz države zunaj EU.

Dobavitelji pnevmatik morajo:

 • posameznim pnevmatikam priložiti oznako v obliki nalepke in seriji pnevmatik natisnjeno oznako, ki vsebuje informacije, določene v prilogah I in II, ter zagotoviti informacijski list izdelka s podatki, določenimi v Prilogi III,
 • v oglasih in pri prodaji na daljavo ali spletni prodaji zagotoviti, da je oznaka pnevmatike vidna in po možnosti nameščena v bližini cene,
 • zagotoviti, da so oznake pnevmatik in informacijski listi izdelkov točni,
 • sodelovati z organi za nadzor trga, ki lahko izvajajo redne in naključne preglede, in nemudoma ukrepati, če se ugotovijo kršitve,
 • svojim nacionalnim organom v zbirki podatkov o izdelku zagotoviti tehnične podatke o pnevmatikah in njihovi učinkovitosti, preden jih dajo na trg, da lahko organi preverijo točnost oznak pnevmatik – informacije se morajo zagotavljati od 1. maja 2021 (in od 30. novembra 2021 za pnevmatike, proizvedene med 25. junijem 2020 in 30. aprilom 2021),
 • ne smejo predložiti ali prikazovati oznak, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni s to uredbo.

Distributerji pnevmatik morajo:

 • na prodajnem mestu posameznim pnevmatikam priložiti oznako v obliki nalepke in seriji pnevmatik natisnjeno oznako, ki vsebuje potrebne informacije,
 • zagotoviti, da je oznaka pnevmatike prikazana v bližini cene v vsakem tehničnem promocijskem gradivu, pri prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, in v oglasih in pri spletni prodaji,
 • strankam pred prodajo zagotoviti izvod oznake pnevmatike, če pnevmatike niso vidne,
 • obvestiti stranke, kje lahko dostopajo do informacijskega lista izdelka.

Dobavitelji in distributerji novih vozil morajo strankam pred nakupom zagotoviti oznako pnevmatike, informacijski list izdelka in vse ustrezno tehnično promocijsko gradivo.

Ponudniki internetnih storitev morajo zagotoviti, da dobavitelji, ki na njihovih straneh prodajajo pnevmatike, prikažejo potrebno oznako in informacijski list.

Nacionalni organi morajo:

 • omogočiti prodajo in uporabo pnevmatik, ki so skladne z zakonodajo,
 • preveriti točnost informacij na oznakah pnevmatik,
 • določiti pravila o kaznih za kršitve in pravila o njihovem izvrševanju.

Evropska komisija:

Razveljavitev

Uredba (EU) 2020/740 razveljavlja Uredbo (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik (glej povzetek).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. maja 2021.

OZADJE

Namen sistema označevanja pnevmatik je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in obremenitev s hrupom ter izboljšati varnost v cestnem prometu. Pnevmatike so odgovorne za 20–30 % porabe goriva vozila. Zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik zaradi manjše porabe goriva prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in povečanju prihrankov za voznike.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Končni uporabnik: posamezni potrošnik, upravljavec voznega parka ali prevozno podjetje.
Obnovljena pnevmatika: rabljena pnevmatika, ki je obnovljena tako, da se obrabljena tekalna plast zamenja z novim materialom.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (UL L 177, 5.6.2020, str. 1–31).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L 169, 25.6.2019, str. 1–44).

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1–218).

Uredba (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L 198, 28.7.2017, str. 1–23).

Uredba (ES) št. 1222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (UL L 342, 22.12.2009, str. 46–58).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1222/2009 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L 200, 31.7.2009, str. 1–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 02.12.2020

Top