EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaščita označb porekla – Ženevski akt in Lizbonski sporazum

Zaščita označb porekla – Ženevski akt in Lizbonski sporazum

 

POVZETEK:

Ženevski akt Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Sklep (EU) 2019/1754 – pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Uredba (EU) 2019/1753 o ukrepih EU po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

KAJ JE NAMEN TEGA AKTA, SKLEPA IN UREDBE?

 • Ženevski akt Lizbonskega sporazuma omogoča vsem pogodbenicam hitro zaščito geografskih označb* na visoki ravni in za nedoločen čas z eno samo registracijo.
 • V skladu s Sklepom se EU lahko pridruži Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma.
 • Uredba določa pravila, ki urejajo izvrševanje pravic EU in izpolnjevanje njenih obveznosti iz Ženevskega akta.

KLJUČNE TOČKE

Lizbonski sporazum

 • Lizbonski sporazum iz leta 1958 je pogodba, ki jo upravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Določa zaščito označb porekla*, npr. vino Bordeaux, in njihovo mednarodno registracijo. Označbe porekla so posebna vrsta geografskih označb za proizvode, ki so močno povezane s krajem porekla.
 • Lizbonski sporazum ima od maja 2020 30 pogodbenic, med katerimi je sedem držav članic: Bolgarija, Češka, Francija, Italija, Madžarska, Portugalska in Slovaška.
 • Tri druge države, tj. Grčija, Romunija in Španija, so sporazum podpisale, vendar ga še niso ratificirale.

Ženevski akt

 • Z Ženevskim aktom se posodobi Lizbonski sporazum in razširi njegovo področje uporabe, ki ne zajema več samo označb porekla, temveč vse geografske označbe, in omogoča mednarodnim organizacijam, da postanejo pogodbenice.
 • Geografske označbe se, razen za navedbo porekla proizvoda, uporabljajo tudi za razlikovanje in okrepitev kulturnih prispevkov ter nagrajevanje ustvarjalnosti avtentičnega znanja in izkušenj. Ime proizvoda, ki je registrirano kot geografska označba ali označba porekla, tj. v EU kot zaščitena geografska označba (ZGO) ali zaščitena označba porekla (ZOP), lahko uporabljajo samo proizvajalci z določenega območja.
 • Obveznost vsake pogodbenice je, da na svojem ozemlju v okviru svojega zakonodajnega sistema in prakse zaščiti označbo porekla in geografsko označbo proizvodov, ki prihajajo iz drugih držav podpisnic, za katere sprejme zaščito.

Sklep (EU) 2019/1754

 • EU ima izključno pristojnost za območja, ki jih zajema Ženevski akt. V skladu s Sklepom lahko EU pristopi k Ženevskemu aktu, da bi lahko ustrezno izvajala svojo izključno pristojnost.
 • Države EU, ki to želijo, lahko pristopijo k Ženevskemu aktu skupaj z EU v interesu EU in ob polnem spoštovanju njene izključne pristojnosti.
 • Države EU, ki so že bile podpisnice Lizbonskega sporazuma pred pristopom EU k Ženevskemu aktu, lahko to tudi ostanejo (glejte Zadeva C-24/20 – Evropska komisija proti Svetu Evropske unije).

Pravila EU

Uredba določa pravila, ki urejajo pravice in obveznosti EU v okviru Ženevskega akta. V skladu z Uredbo je:

 • Evropska komisija odgovorna za izpolnjevanje vlog za mednarodno registracijo geografskih označb, povezanih s proizvodi s poreklom iz EU.
 • Komisija tudi oceni, ali so izpolnjeni pogoji za zaščito geografske označbe, ki je v skladu z aktom registrirana na mednarodni ravni in ki izvira iz države zunaj EU, po vsej EU.

Uredba tudi obravnava zlasti:

 • nasprotja med mednarodno registrirano geografsko označbo in blagovno znamko;
 • prehodna pravila zaradi upoštevanja tistih držav EU, ki so že bile pogodbenice Lizbonskega sporazuma pred pristopom EU k Ženevskemu aktu;
 • pravila o finančnih vprašanjih in obveznost Komisije na področju spremljanja.

OD KDAJ SE TA AKT, SKLEP IN UREDBA UPORABLJAJO?

 • Ženevski akt je začel veljati 26. februarja 2020.
 • Uredba in sklep se uporabljata od 13. novembra 2019.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Geografske označbe: nanašajo se na proizvode, ki izhajajo z določenega geografskega območja, pri čemer so določena kakovost, sloves ali druge značilnosti povezane z geografskim poreklom.
Označbe porekla: geografska imena, ki označujejo poreklo proizvoda in njegove značilne in znane kakovosti, povezane z lokacijo.

GLAVNI DOKUMENTI

Ženevski akt Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 15–29).

Sklep Sveta (EU) 2019/1754 z dne 7. oktobra 2019 o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 12–14).

Uredba (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (UL L 271, 24.10.2019, str. 1–11).

Zadnja posodobitev 18.05.2020

Top