EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazum o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA)

 

POVZETEK:

Sporazum o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti Agencije ASECNA za civilno letalstvo

Sklep (EU) 2018/1603 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v imenu EU

Sklep (EU) 2016/2234 o podpisu Sporazuma o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v imenu EU

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN SKLEPOV?

KLJUČNE TOČKE

Sporazum uporablja naslednja načela:

 • vzajemno korist, uravnoteženje pravic in obveznosti,
 • možnost sodelovanja v dejavnostih drug drugega,
 • pravočasno izmenjavo vseh pomembnih informacij,
 • varstvo pravic intelektualne lastnine.

Sodelovanje pokriva:

 • vzpostavitev in delovanje sistema SBAS (satelitski dopolnilni sistem) ASECNA,
 • splošno spodbujanje satelitskih navigacijskih storitev v Afriki in posebnosti, kot so radijski spekter, standardi, varnost, raziskave in razvoj, komunikacije in izmenjave osebja.

EU:

EU in ASECNA:

 • med seboj se posvetujeta o območju storitve EGNOS za varovanje življenj (SoL) in območju storitve SBAS-ASECNA, zlasti o interoperabilnosti in odgovornosti, da se izogneta težavam pri upravljanju,
 • si brezplačno dajeta na razpolago vse svoje pravice intelektualne lastnine in jih uvrščata v posodobljen register,
 • spodbujata uporabo programa Galileo v Afriki,
 • sodelujeta pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra s strani Mednarodne telekomunikacijske zveze,
 • iščeta skupen pristop k standardizaciji in satelitskim navigacijskim sistemom v mednarodnih organizacijah in združenjih,
 • sprejemata ukrepe za zagotovitev kontinuitete, zaščite in varnosti satelitskih navigacijskih storitev,
 • izvajata skupne raziskovalno-razvojne in komunikacijske ter promocijske dejavnosti za svoje programe,
 • redno izmenjujeta informacije in se na zahtevo hitro posvetujeta,
 • nista odgovorni za kakršne koli obveznosti, povezane s sistemi drugih.

ASECNA krije stroške sistema SBAS-ASECNA, vendar je upravičena do sredstev EU za sodelovanje in razvoj.

Skupni odbor, odbor GNSS EU/ASECNA, s predstavniki vsake partnerice je odgovoren za upravljanje in pravilno izvajanje sporazuma.

Spori se rešujejo z arbitražo in katera koli pogodbenica lahko sporazum odpove s šestmesečnim odpovednim rokom.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Sporazum je začel veljati 1. novembra 2018.

OZADJE

ASECNA, agencija za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju, je mednarodna javna organizacija s 17 afriškimi članicami in Francijo. Ustanovljena je bila leta 1959. Njeno glavno poslanstvo je zagotavljanje letalske navigacije in letalskih informacij ter meteoroloških storitev v enem zračnem prostoru, večjem od 16 milijonov kvadratnih kilometrov.

Za več informacij si oglejte:

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti Agencije ASECNA za civilno letalstvo (UL L 268, 26.10.2018, str. 3–15).

Sklep Sveta (EU) 2018/1603 z dne 18. septembra 2018 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA), v imenu EU, v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti Agencije ASECNA za civilno letalstvo (UL L 268, 26.10.2018) str. 1–2).

Sklep Sveta (EU) 2016/2234 z dne 21. novembra 2016 o podpisu Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA), v imenu EU, v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti Agencije ASECNA za civilno letalstvo (UL L 337, 13.12.2016, str. 1–2).

POVEZANI DOKUMENTI

Obvestilo o začetku veljavnosti „Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo“ (UL L 292, 19.11.2018, str. 1).

Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L 212, 22.8.2018, str. 1–122).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2018/1139 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o izvajanju in uporabi evropskih satelitskih navigacijskih sistemov ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 876/2002 in Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 20.12.2013, str. 1–24).

Uredba (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 276, 20.10.2010, str. 11–21).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 10.09.2020

Top